ZONH

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk of regio

In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken in de regio staat één element centraal: de samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein. Door het hele land spelen de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) zoals ZONH hierbij een rol. Met integrale samenwerking tussen de domeinen en met inwoners bouwen de ROS’en aan toekomstbestendige gemeenschappen. Het ROS-netwerk heeft deze goede voorbeelden uit de regio’s opgehaald en gepubliceerd.

ZONH is één van de vier organiserende en coördinerende partijen bij de samenwerking Noordkop Gezond voor Elkaar.  Ook in de Kop van Noord-Holland neemt de zorgvraag toe. In 2018 is daarom het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar opgericht door de GGD Hollands Noorden, HKN Huisartsen, Omring en ZONH. Inmiddels zijn er 30 organisaties aangesloten bij dit regionetwerk. Samen werken deze organisaties aan een Positief Gezonde regio in 2033. Dat betekent dat zij zowel richting hun medewerkers als de inwoners van de regio gezondheid en veerkrachtig leven willen stimuleren. 

In dit artikel wordt u meegenomen op een reis langs de verschillende ROS’en in Nederland en hun betrokkenheid bij samenwerkingen op het gebied van gezondheid in de wijk of regio.