Advies, implementatie, projectmanagement, organisatieadvies en meer…

Waarmee kunnen wij helpen?

Waarom we er zijn:

Wij streven naar de beste zorg en gezondheid voor iedereen in Noord-Holland.

Hoe we dat doen:

Door te luisteren en te adviseren. Door over de schotten en domeinen heen te werken. Door analyse van regionale data. Door te denken vanuit patiëntperspectief. Door energieke begeleiding van begin tot eind. Met de motivatie om door te gaan tot er duurzame resultaten zijn bereikt. En door oog te hebben voor het borgen van mooie initiatieven en ontwikkelingen in de regio.

Wat wij doen:

Advies en implementatie van innovaties. We helpen uw project te starten door het opstellen van projectplannen en het werven van financiering. We bieden projectmanagement en begeleiding bij implementatie van innovaties op de werkvloer. We motiveren teams en organisaties om succesvolle veranderingen te bestendigen en bieden praktische trainingen en kennissessies.

Koffie?

Sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Wij denken graag mee!

Vraag een offerte aan

Voordat wij aan de slag gaan met uw opdracht, bekijken wij eerst of het project in aanmerking komt voor ondersteuningsgelden vanuit de ROS-beleidsregel of andere subsidietrajecten. Wij maken de kosten altijd inzichtelijk middels een offerte: u weet vooraf of en welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt. 

Beschikbare downloads

In het ZONH-magazine 2018-2019 vertellen partners en opdrachtgevers over projecten waar zij samen met ZONH met trots aan gewerkt hebben.

Digitaal Magazine ZONH 2018-2019

In de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer loopt het project Behandelwensengesprekken met het doel om patiënten, huisartsen en specialisten te stimuleren vroegtijdig in gesprek te gaan over wensen ten aanzien van toekomstige zorg. Huisartsen, POH-ouderenzorg, POH-Somatiek en POH-diabetes worden getraind in het voeren van behandelwensengesprekken. Download de toolkit hieronder.

Toolkit Behandelwensengesprekken

Voor meer informatie en voor aanmeldingen om zelf Behandelwensgesprekken te voeren, kunt u contact opnemen met Rianne van den Brink.

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties het convenant Medicatieveiligheid getekend. Het convenant heeft tot doel het aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames in de regio terug te dringen. Hieronder vindt u het getekende convenant inclusief bijlagen. 

Download de toolkit Medicatieveiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Bremer-Dijkhuis.