ZONH

Samen sterk tijdens corona

Advies en ondersteuning tijdens corona

De impact van het coronavirus is duidelijk voel- en zichtbaar. Door contactbeperkende maatregelen, uitval van personeel en een toenemende zorgvraag zal de druk op de zorg de komende tijd alleen maar toe nemen. ZONH is als regionale ondersteuningsstructuur beschikbaar om u te ondersteunen in deze periode. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over digitale dienstverlening in de regio, zoals implementatie van beeldbellen tussen patiënten en collega’s of het maken van samenwerkingsafspraken met verschillende disciplines en -waar nodig- bovenregionaal. Mochten er vragen zijn of gaten vallen in uw werkzaamheden, neemt u dan vooral contact met ons op. Onze adviseurs zijn bereikbaar om te sparren over de vraagstukken binnen uw organisatie.

Factsheet advies en ondersteuning ZONH

Continuïteit

Ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn we in staat onze dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.
Deze ziet er, zoals u misschien al hebt mogen ervaren, wel anders uit. Een overzicht van de maatregelen die wij hebben getroffen:
 

Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis.
Afspraken met externen vinden zo veel mogelijk telefonisch of via videobellen plaats.
Indien het toch noodzakelijk is elkaar fysiek te ontmoeten houden we gepaste afstand.

Ons streven is om alle afspraken en projecten zo goed mogelijk doorgang te laten vinden
en samen met u de beste zorg en gezondheid voor Noord-Holland te blijven leveren.