ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts aankloppen met psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept biedt hiervoor een uitkomst; door eerst passende ondersteuning in de buurt in te zetten wordt een zwaar zorgtraject voorkomen. 

logo WOR

Psychosociale problemen
Psychische klachten komen vaak voor in combinatie met sociale klachten, de zogenaamde psychosociale problematiek. Psychosociale problemen kunnen op verschillende gebieden ontstaan. Zo kan de omgang met andere mensen problemen opleveren, bijvoorbeeld op school, het werk, het gezin, in relaties of bij het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen psychosociale problemen ontstaan door de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals bij een vertekend zelfbeeld of laag zelfvertrouwen. Een dergelijke zelfperceptie heeft ook weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Laagdrempelige aanpak
De huisarts is vaak het aanspreekpunt om over psychosociale problemen te praten. Welzijn op Recept is een laagdrempelige procedure om mensen die niet met medicatie of zware zorgondersteuning geholpen zijn door te verwijzen naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de klant. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk.

Implementatie in gemeentes
Welzijn op Recept is in Noord-Holland gestart als pilot in de Gemeente Hoorn. Vanwege de bewezen effectiviteit, zowel voor patiënt/inwoner als huisarts, wordt de innovatieve aanpak binnen steeds meer huisartsenpraktijken in verschillende gemeentes geïmplementeerd. Het implementeren van Welzijn op Recept gebeurt in vier fasen:

  1. Voorbereiding: Inventarisatie draagvlak voor Welzijn op Recept, schrijven van een plan van aanpak, vormen kerngroep
  2. Ontwikkeling: Inventarisatie meest voorkomende knelpunten en het vaststellen van mogelijke welzijnsinterventies 
  3. Implementatie: Standaardprocedures opstellen en delen, (trainings-)bijeenkomsten organiseren, communicatieplan uitvoeren
  4. Evaluatie: Borgingsafspraken tussen samenwerkingspartners maken en evalueren en effecten meten

Op dit moment loopt Welzijn op Recept in de gemeentes Alkmaar, Castricum, Hollands Kroon, Hoorn en Schagen. Elke gemeente heeft haar eigen welzijnsmogelijkheden, werkwijze binnen huisartsenpraktijken, samenwerkingsafspraken, etc. Bij implementatie van Welzijn op Recept wordt daarom altijd rekening gehouden met de specifieke situatie in de gemeente. Meer informatie over Welzijn op Recept per gemeente vindt u hieronder. 

Bent u geïnteresseerd om Welzijn op Recept in uw regio in te zetten of wilt u de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent ook laten aansluiten? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met uw regio-adviseur of Hanneke Bisselink voor de Kop van Noord-Holland of Chanel Kortekaas, regio-adviseur Noord-Kennemerland.

Gemeente Alkmaar

Op 1 september 2020 kwamen 15 organisaties betrokken bij zorg en welzijn van de inwoners in Alkmaar digitaal bijeen voor de kick-off van Welzijn op Recept in hun gemeente. Het unieke aan Welzijn op Recept Alkmaar wordt de wijkgerichte aanpak met cliëntondersteuning. In de wijk wordt aan vraagverheldering gedaan door de cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE & De Wering of WonenPlus. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt naar een passend welzijnsarrangement zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een buurtcentrum. Hiermee wordt het laagdrempelig in de wijk rond de patiënt georganiseerd.

Logo Gemeente Alkmaar

Looptijd
September 2020 – oktober 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Alkmaar zijn Huisartsen Medisch Centrum Elisabeth, Huisartsen de Mare, HONK, Vicino, WonenPlus, MEE & de Wering, Gemeente Alkmaar, Mantelzorg Centrum, Wijkcentrum De Eenhoorn, Thuis in Wijk Centrum Overdie, Wijkcentrum de Alkenhorst, Wijkcentrum Mare Nostrum, RCO de Hoofdzaak en RSWP betrokken. Het traject wordt ondersteund door het Achterstandsfonds Noord-Holland. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen

Gemeente Castricum

Eind november 2020 is het startsein gegeven voor Welzijn op Recept in Castricum, als onderdeel van het landelijke programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. In Castricum kunnen huisartsen of praktijkondersteuners door Welzijn op Recept verwijzen naar het sociaal team om onnodig zware zorg te voorkomen. De implementatie is mogelijk gemaakt door een cofinanciering door de gemeente en Versterking Eerstelijnsgelden.

Logo Gemeente Castricum

Looptijd
November 2020 – oktober 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Castricum wordt samengewerkt met Stichting Welzijn Castricum, HONK en Vicino. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen

Gemeente Hollands Kroon

Wethouder Mary van Gent heeft op in september 2020 het startsein gegeven aan Welzijn op Recept in de Gemeente Hollands Kroon. Inwoners van Anna Paulowna met lichte psychische klachten doorverwezen naar een sociaal makelaar van het wijkteam. 

Looptijd
September 2020 – eind 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Castricum wordt samengewerkt met HKN praktijk, Vicino, Incluzio en Wonen Plus Welzijn. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen

Gemeente Hoorn

Welzijn op Recept is als pilot begin maart 2020 ingezet in de Gemeente Hoorn, dit was eerste gemeente in Noord-Holland die met dit innovatieve traject aan de slag is gegaan.  De aangesloten huisartsen en praktijkondersteuners GGZ werken in de praktijken Risdam, Grote Waal, Artaban, Kersenboogerd, Dubloen en Julianalaan Zwaag. 

Gemeente Hoorn

Looptijd
Maart 2020 – eind 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Hoorn wordt samengewerkt met Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, MEE & de Wering en Stichting Netwerk Hoorn. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen

Gemeente Schagen

De pilot van Welzijn op Recept is mei 2021 van start gegaan in de Gemeente Schagen. Een eigentijds en vernieuwend initiatief waar vijf huisartsenpraktijken aan meedoen: Huisartsenpraktijk D.F. de Boer in het Zand, Huisartsenpraktijk Glorie in Schagerbrug, Huisartsenpraktijk Callantsoog, Huisartsenpraktijk Petten, Huisartsenpraktijk Kuilboer in Sint Maartensbrug.

Gemeente Schagen

Looptijd
Januari 2021 – januari 2022

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Schagen wordt samengewerkt met Gemeente Schagen, Vicino en HKN Huisartsen. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen