ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts aankloppen met psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept biedt hiervoor een uitkomst; door eerst passende ondersteuning in de buurt in te zetten wordt een zwaar zorgtraject voorkomen. 

Psychosociale problemen
Psychische klachten komen vaak voor in combinatie met sociale klachten, de zogenaamde psychosociale problematiek. Psychosociale problemen kunnen op verschillende gebieden ontstaan. Zo kan de omgang met andere mensen problemen opleveren, bijvoorbeeld op school, het werk, het gezin, in relaties of bij het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen psychosociale problemen ontstaan door de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals bij een vertekend zelfbeeld of laag zelfvertrouwen. Een dergelijke zelfperceptie heeft ook weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Laagdrempelige aanpak
De huisarts is vaak het aanspreekpunt om over psychosociale problemen te praten. Welzijn op Recept is een laagdrempelige procedure om mensen die niet met medicatie of zware zorgondersteuning geholpen zijn door te verwijzen naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de klant. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk.

Kick-off Gemeente Hoorn
Welzijn op Recept is in Noord-Holland begin maart ingezet in de gemeente Hoorn. Het project wordt uitgevoerd door huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de praktijken Risdam, Grote Waal, Artaban, Kersenboogerd, Dubloen en Julianalaan Zwaag, in samenwerking met Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, MEE& de Wering, Stichting Netwerk Hoorn en ondersteund door ZONH.

Wethouder Van der Ven, gemeente Hoorn, is blij met het project: De gemeente financiert dit project, omdat we enerzijds zorg en ondersteuning in de buurt heel belangrijk vinden en anderzijds de druk op de huisartsenpraktijken willen verminderen. Psychosociale problemen moeten serieus genomen worden. Dat doen de huisartsen heel goed. We weten ook dat lichte zorg zonder medicijnen vaak goed aanslaat, omdat het bijvoorbeeld beter past in het dagelijkse ritme.’

Lees hier het persbericht van 26 november 2019 over de start van Welzijn op Recept in Hoorn.
Lees hier het persbericht van 3 maart 2020 van de officiële kick-off Welzijn op Recept in Hoorn.

Nieuw: digitale welzijnsactiviteiten

Door de corona-epidemie en de gevolgen hiervan voor sociaal contact, merken we dat mensen angstiger zijn en zich eenzamer voelen. Er is dan ook op dit moment meer behoefte aan ondersteuning bij psychosociale klachten. Daarnaast kunnen de welzijnsarrangementen waarbij fysiek afgesproken wordt niet meer plaatsvinden. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft de projectgroep van Welzijn op recept Hoorn een programma van digitale activiteiten samengesteld waarbij extra aandacht is besteed aan ondersteuning bij psychosociale klachten. Het programma is uitgewerkt in een factsheet en kan worden gedeeld met patiënten/cliënten.

Wilt u meer informatie over Welzijn op Recept of bent u geïnteresseerd om Welzijn op Recept in uw regio in te zetten? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met uw regio-adviseur of Hanneke Bisselink, adviseur ZONH.