ZONH

Yvette Goudsblom

Netwerkcoördinator palliatieve zorg

Door haar rol als coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland beschikt Yvette over uitgebreide kennis van palliatieve zorg in de regio. 

Yvette is een organisatietalent met een grote behoefte aan verbinding en samenwerking. Vanuit deze kracht zet zij zich samen met alle aangesloten organisaties binnen de netwerken in om de palliatieve zorg zo te organiseren dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten verzekerd zijn van de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment, waarbij hun wensen en waarden centraal staan.

In haar rol als coördinator werkt Yvette graag praktisch, efficiënt, effectief en oplossingsgericht. Dankzij haar betrokkenheid in de regio en haar helicopterview is Yvette in staat de behoeftes van de betrokken organisaties binnen de netwerken in Noord-Holland Noord in kaart te brengen en verbindingen te leggen daar waar mogelijk. Zij initieert, adviseert en faciliteert om continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio te realiseren.

Vanuit haar zorgzame karakter, een goed luisterend oor en een dienstverlenende achtergrond draagt Yvette met veel enthousiasme haar steentje bij aan de beste zorg in de laatste levensfase.

Ik denk graag samen met verschillende netwerkpartners na over verbeterprojecten die de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio ten goede komen. Ik zorg ervoor dat ik volledig op de hoogte ben van de inhoud en actualiteiten in de palliatieve zorg. Als netwerkcoördinator probeer ik de soms complexe materie om te buigen naar een praktisch, gestructureerd en werkbaar plan.”

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring in
Dienstverlening
Projectondersteuning
Procesoptimalisatie

Kerncompetenties
Plannen
Organiseren
Praktisch
Efficiënt
Effectief
Oplossingsgericht