ZONH

ASF

Meer aandacht voor laaggeletterdheid in huisartsenpraktijken

Meer aandacht voor laaggeletterdheid in huisartsenpraktijken In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Noord-Holland is gemiddeld 12,7% van de inwoners laaggeletterd, met een uitschieter van 16% in de Zaanstreek. Laaggeletterden kunnen vaak enigszins lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Daarnaast heeft […]

Meer aandacht voor laaggeletterdheid in huisartsenpraktijken Meer lezen »

LHV onderzoek huisartsen

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat huisartsen minder tijd hebben kunnen besteden aan sociale visites en contact met ouderen en sociaal zwakkeren tijdens de pandemie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er meer tijd voor de patiënt nodig is, omdat zorgvragen vaak complex

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie Meer lezen »

Zorgverlening niet goed ingericht op laaggeletterden

Gezondheidzorg sluit vaak niet goed aan op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Achterstandsfonds Noord-Holland en Krachtige Basiszorg Haarlem ondernemen actie om mensen die worstelen met taal passende zorgverlening te bieden. Eén op de acht inwoners laaggeletterdVolgens Stichting Lezen en Schrijven hebben in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en

Zorgverlening niet goed ingericht op laaggeletterden Meer lezen »