ZONH

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen tijdens coronapandemie

Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat huisartsen minder tijd hebben kunnen besteden aan sociale visites en contact met ouderen en sociaal zwakkeren tijdens de pandemie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er meer tijd voor de patiënt nodig is, omdat zorgvragen vaak complex zijn. Tijdens de eerste coronagolf heeft 81% van de huisartsen langere consulten gehouden, waarvan 57% verwacht dit ook na corona te blijven doen.

Deze langere consulten zijn mede mogelijk gemaakt door de extra ondersteuning die het Achterstandsfonds (ASF) Noord-Holland beschikbaar heeft gesteld voor huisartsen met patiënten in achterstandswijken. De extra ondersteuning bestaat uit de vergoeding van het uurconsult, de gratis beschikbaarheid van een tolk en een toolkit gevuld met posters, folders en filmpjes over corona en de laatste maatregelen voor laaggeletterden/anderstaligen.

Van deze extra ondersteuning is dan ook al veelvuldig gebruik gemaakt: in totaal hebben nu zo’n 30 praktijken een tolk of een vergoeding voor de inzet van uurconsulten aangevraagd. Het ASF Noord-Holland hoopt op deze manier een steentje bij te dragen aan deze hectische tijden voor de huisartsen. Wilt u meer weten over de middelen vanuit het ASF Noord-Holland? Klik dan hier

LHV onderzoek huisartsen