ZONH

D3: nieuwe naam voor CBB

Data Dialoog en Doen zegt meer over wat we doen

De Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB) heeft een nieuwe naam: D3, Data Dialoog Doen. “Een naam die meer dan voorheen laat zien en horen waar we voor staan: inzicht in zorg en gezondheid door de mogelijkheden van data optimaal te benutten.” licht Philippe Sprenger, bestuurder van D3, toe. Bij een nieuwe naam hoort ook een eigentijds logo:

Logo-D3

ZONH en andere ROS’en in Nederland werken met elkaar samen binnen het ROS-netwerk. Op het thema Data en informatiemanagement krijgt deze bundeling van diensten en producten (zoals de ROS-Wijkscan) vorm via D3, Data Dialoog Doen. Philippe Sprenger: “Onze kernboodschap die we al die jaren al hanteren ‘Data Dialoog Doen’ inspireerde ons voor de nieuwe naam D3. Data Dialoog Doen biedt inzicht in de zorg en daarin ondersteunen wij de ROS’en en ook alle partijen die werken in en om de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Veel vragen rondom data in de gezondheidszorg
Hoe ziet de populatie in onze wijk eruit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren.

Nu er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, speelt ook goede monitoring een onmisbare rol. Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en het gesprek te faciliteren voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.

ZONH
Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom data en informatiemanagement. Wilt u aan de slag met data en informatiemanagement, neem dan contact op met Simone Bremer-Dijkhuis.

In de praktijk
Krachtige Basiszorg Haarlem-Oost is een goed voorbeeld van een impactvol project in onze regio, waar samengewerkt wordt met D3. De focus van het project ligt op een integrale samenwerking waar oog is voor lichamelijke, geestelijke, sociale en maatschappelijke aspecten die invloed hebben op de gezondheid. Lees hier meer over Krachtige Basiszorg. 

Onlangs is vanuit D3 een dashboard ontwikkeld met verschillende voorbeelden van impactvolle projecten en programma’s van de ROS’en in Nederland. Deze voorbeelden zijn op een centrale plek te vinden via deze link