ZONH

COVID DATA NL test Early Warning Systeem.

 

Gelegenheidsconsortium COVID DATA NL test een digitaal Early Warning Systeem om verspreiding van COVID19 te beperken en de zorgvraag te voorspellen. Dat gebeurt in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland in opdracht van de ROAZ Noord-Holland Flevoland samen met het ROS-netwerk en ZONH. Een online dashboard en gevalideerd predictie-algoritme geven actueel inzicht in verhoogde risico’s op COVID-besmettingen en ziekte en fungeert hierdoor als indicator voor een gericht vaccinatiebeleid. De testfase is eind januari 2021 gestart.

In het najaar van 2020 heeft de ROAZ Noord-Holland Flevoland huisartsen gevraagd te starten met het registreren van positief geteste patiënten in de NL-COVID registratie, een enquête gekoppeld aan hun Huisartsen Informatiesysteem (HIS). Inmiddels registreren landelijk zo’n 550 huisartsen COVID-besmettingen dagelijks in hun HIS. Deze data worden gekoppeld in het Early Warning Systeem.

Koppeling data GGD
ROAZ en COVID DATA NL hebben met de GGD een koppeling gerealiseerd, waardoor positieve testuitslagen geautomatiseerd met huisartsen worden gedeeld. Deze werkwijze is nu landelijk overgenomen. Vanaf begin februari verloopt de automatische koppeling tussen de GGD en de huisartsen voor de pilotregio Noord-Holland en Flevoland automatisch. Daarmee verschijnt data over positieve COVID-testuitslagen van de GGD eveneens in het Early Warning Systeem.

Pilotfase
Door de koppeling en verrijking van deze data hebben zorgverleners, beleidsmakers en de ROAZ Noord-Holland en Flevoland direct actueel inzicht in COVID-besmettingen en de verwachte zorgvraag. Het predictie-algoritme in het Early Warning Systeem identificeert hoogrisicopatiënten en kan dienen als indicator voor het vaccinatiebeleid.

De testfase duurt naar verwachting nog tot de vierde week van januari 2021. Na afronding van de pilotfase wordt het Early Warning Systeem ook geïntroduceerd in andere regio’s.

Voorkomen en beperken
Het Early Warning Systeem met predictie-algoritme en COVID INSIGHT dashboard leidt tot:
• Minder besmettingen
• Verkorte ligduren in het ziekenhuis
• Minder opnames op de IC
• Gericht vaccinatiebeleid
• Afname van druk op reguliere zorg
• Minder afschaling van reguliere zorg
• Verminderde langdurige fysieke schade
• Minder economische schade

Meer informatie?
Meer informatie over COVID INSIGHT op www.covid-data.nl. Mail voor vragen naar info@covid-data.nl