ZONH

Succesvolle verwijzingen via Welzijn op Recept Alkmaar en Castricum

Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij zaken zoals eenzaamheid, schulden of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. In plaats van dat een huisarts/POH een patiënt doorverwijst naar het ziekenhuis of medicijnen voorschrijft, wordt doorverwezen naar één aanspreekpunt binnen het sociaal domein in de gemeente.

Johan Noordhof (huisarts in Alkmaar): “Ik wil graag dat patiënten met sociale problemen sneller en beter geholpen worden. Door hen te verwijzen naar een cliëntondersteuner worden zij geholpen bij het juiste loket. Mensen begeleiden met het leggen van nieuwe contacten of in beweging komen, biedt een betere oplossing dan medicijnen of een doorverwijzing naar het ziekenhuis.”

Welzijn op Recept is in Alkmaar en Castricum in ontwikkeling, lees hier meer over de eerste verwijzingen in Castricum en hier over Alkmaar. In de zomer worden de pilots geëvalueerd, de eindevaluatie staat gepland voor oktober/november 2021. Na een positieve evaluatie is de verwachting dat nog meer huisartsenpraktijken via Welzijn op Recept kunnen gaan verwijzen.

Meer informatie over Welzijn op Recept in Noord-Kennemerland?
Er zijn diverse handvatten ontwikkeld voor Welzijn op Recept, zoals een overzicht van de welzijnsmogelijkheden, praktische samenwerkingsafspraken en een folder. Voor meer informatie over Welzijn op Recept in Noord-Kennemerland kunt u contact opnemen met de projectleider, Chanel Kortekaas (c.kortekaas@zonh.nl).

wor schagen