ZONH

Chanel Kortekaas

Adviseur

Chanel is voornamelijk werkzaam in de Noordregio van Noord-Holland. De “C” van Chanel staat onder andere voor: creëren, creatief en communicatie. Waar zij veel energie uithaalt is om in samenwerking te vernieuwen met een pragmatische aanpak. Door gericht door te vragen komt zij tot de kern. Waarna het vervolgens niet alleen blijft bij planvorming, maar ook implementatie. Als ervaren adviseur en projectleider kan zij snel schakelen, verbanden leggen en resultaatgericht werken.

“Ik geloof dat duurzame vernieuwing wordt bereikt door vanuit de behoefte van de cliënt/patiënt te werken en te zorgen dat zorgprofessionals eigenaar blijven van de verandering. Ik denk graag buiten de kaders en tegelijkertijd in verbinding met de praktijk. Het speelveld is na de transitie naar de gemeente en eerste lijn veranderd, waarbij de ontwikkelingen in het domein van zorg- en welzijn onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.”

Werkgebied:
Noord-Holland Noord: de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West Friesland

Ervaring met:

  • Digitale samenwerking en innovatie
  • Domein van zorg en welzijn, o.a. vitaliteit/preventie, samenwerking paramedici
  • Persoonsgerichte zorg (ervaring in de VVT): eigen regie, samenwerking informele zorg
  • Inrichting van samenwerkingsverbanden en organisaties (ervaring op rijks en gemeentelijk niveau)

Kwaliteiten:

  • Project- en programmamanagement
  • Creatieve werkvormen
  • Brugfunctie: tussen mensen, onderwerpen en van strategie naar toepassing