ZONH

NAH-bijeenkomst Alkmaar en Den Helder

Refereerbijeenkomst NAH-keten Alkmaar en Den Helder over ziekte-inzicht bij cliënten

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak zorg nodig binnen verschillende disciplines. Om deze zorg zo goed mogelijk te organiseren is de NAH-keten (voorheen CVA-keten) opgericht. Door korte lijnen binnen dit zorgnetwerk weten zorgverleners elkaar beter te vinden en krijgt de cliënt de juiste zorg op de juiste plek. ZONH is de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de coördinatie van de NAH-keten in de regio Alkmaar en Den Helder.

Afgelopen april heeft de keten een refereerbijeenkomst georganiseerd voor de regio Alkmaar en Den Helder op de locatie De Zilvermeeuw van Esdégé-Reigersdaal in Alkmaar. Dit was de eerste bijeenkomst waarbij collega’s uit het netwerk elkaar weer fysiek konden ontmoeten en spreken na de coronaperiode. De grote opkomst toont aan hoeveel behoefte er is bij zorgverleners om met elkaar in contact te komen en te kunnen overleggen over de beste zorg binnen NAH-zorgtrajecten.

Lezing over ziekte-inzicht
Arno Prinsen, GZ-psycholoog, docent en auteur van de boeken ‘Heb ik een probleem dan?’ en ‘Ga toch weg!’ heeft een lezing gegeven over ziekte-inzicht bij NAH. Ziekte-inzicht houdt in dat een cliënt weet wat er precies aan de hand is en hoe de aandoening zijn of haar leven beïnvloedt. Gebrek aan ziekte-inzicht is één van de (ingewikkelde) onzichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Arno bespreekt tijdens de bijeenkomst de impact van geen of beperkt ziekte-inzicht bij NAH op het leven van de persoon en zijn naasten. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat mensen met beter ziekte-inzicht een beter resultaat boeken tijdens het revalideren dan mensen met minder ziekte-inzicht. Door de mate van ziekte-inzicht van een cliënt mee te nemen in het zorgplan kunnen zorgverleners nog beter bepalen welke zorg nodig is.

Brainstormsessies
Na de lezing zijn de aanwezigen in kleine groepjes aan de slag gegaan met een casus over (beperkt) ziekte-inzicht en is er gebrainstormd over bijbehorende uitdagingen. De uitdagingen zijn besproken aan de hand van vragen, zoals hoe men vanuit de professie kan bijdragen aan het ziekte-inzicht bij de cliënt en hoe men door de hele keten heen de behandeling en revalidatie hierop af kan stemmen. De uitkomsten zijn daarna plenair besproken om van elkaar te kunnen leren. Al met al was het een leerzame bijeenkomst, waarbij de verbinding en samenwerking tussen zorgverleners in de NAH-keten verder bestendigd is.

Meer informatie
Meer weten over de NAH-keten? Neem contact op met Wieneke Sijtsma of Simone Bremer-Dijkhuis.