ZONH

Simone Bremer-Dijkhuis

Adviseur Data en Informatiemanagement

Simone is een analist pur sang. Data-analyse en de inzet van informatiemanagement acht zij bij elk project cruciaal. Onderzoekstrajecten en zorginhoudelijke projecten worden door Simone onderbouwd op basis van beschikbare informatie. Simone gaat accuraat te werk en vindt het belangrijk haar aanpak te funderen. Niet alleen binnen ZONH, maar ook bij andere ROS’en en buiten het werkgebied wordt zij ingeschakeld om haar expertise op gebied van informatiemanagement te benutten.

“Het gebruik van data is bij veel organisaties en zorgverleners in de eerstelijnszorg nog niet of niet voldoende ingebed. Ik denk dat hier een grote winst te behalen is. Door doelmatig te werken, kun je daadwerkelijke verandering realiseren. Je hebt een helder startpunt van waaruit je duidelijke doelstellingen kunt formuleren.”

Behalve haar kennis en kunde op het gebied van informatiemanagement en data-analyse, draait Simone ook projecten op het gebied van medicatieveiligheid en zet zij momenteel regiobreed in op de implementatie van meekijkconsulten.

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring met
Data-analyse
Informatiemanagement
Medicatieveiligheid
Capaciteitsplanning Huisartsen
VEKTIS Praktijkspiegels
Meekijkconsulten

Kwaliteiten
Planning en cijfermatig werken
Gefaseerde aanpak
Zowel zorginhoudelijk als procesmatig werk