ZONH

De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de zorgverlener

Babyconnect Noord-Holland Noord

Het VIPP Programma Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Babyconnect gaat gebruikersvriendelijke informatie uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling mogelijk maken. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. De animatie hieronder maakt duidelijk waarom digitale gegevensuitwisseling belangrijk is voor de geboortezorg en hoe dit mogelijk wordt gemaakt.

Babyconnect Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord is de eerste regio in Nederland die aan de slag gaat met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Vanuit de pilots die in de regio gelopen hebben is veel enthousiasme om de zorg rond zwangere vrouwen te verbeteren. Bijna 100 zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in Noord-Holland Noord hebben zich dan ook gecommitteerd aan het VIPP programma Babyconnect. Zij zijn werkzaam bij de volgende organisaties: VSV NHN, VSV De Noordkop, VSV West-Friesland/Waterland, IGO Geboortehart, IGO IJmond, GGD Hollands Noorden, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. De implementatie wordt begeleid door adviseurs van Zorgring (RSO) en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH). In een later stadium wordt gekeken hoe  aansluiting gevonden kan worden met de systemen van jeugdgezondheidszorg en huisartsen.

Organisatie

Babyconnect is een VIPP-programma; Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in de geboortezorg. VIPP Babyconnect is gestart om de geboortezorg hierbij te ondersteunen. Het is een methode die alle partijen in de Geboortezorg aan elkaar koppelt, een “digitale doorgeefluik” en dus geen dossier of app.
Stichting Carecodex voert het programma Babyconnect uit met subsidie van het ministerie van VWS.
In de regio Noord-Holland wordt het project ondersteund door Stichting Zorg Optimalisatie Noord-Holland en Stichting Zorgring NHN. Zij hebben voor de deelnemende zorgorganisaties in de regio (IJmond Geboortezorg, Geboortehart, VSV de NoordKop, VSV Waterland/West-Friesland, VSV Noord-Holland Noord, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden de subsidie aangevraagd en ondersteunen in de uitvoer van het project.

Planning

2020 staat in het teken van ontwerpen en inrichten. De projectstructuur is ingericht, de regie- en stuurgroep is samengesteld en er zijn werkgroepen gevormd voor de uitwerking van implementatie-onderdelen en vraagstukken. 
2021 staat in het teken van implementeren. We gaan mogelijk maken dat zorggebruikers de informatie uit alle zorginformatiesystemen uit de geboortezorgketen kunnen ontsluiten richting hun PGO en kunnen delen met andere zorgverleners, conform het MedMij-afsprakenstelsel. Het doel is om dit jaar 50% van de zorgverleners gegevens te laten ontsluiten in een PGO.
2022 staat in het teken van afronden en borgen. De overige 50% van de zorgverleners ontsluit hun gegevens naar een PGO. Ook wordt bekendheid gecreëerd onder zorggebruikers over de mogelijkheden van een PGO.

Vragen en contact

Wij begrijpen dat digitale gegevensuitwisseling en VIPP Babyconnect vragen kan oproepen. Op de website van het landelijke programmabureau Babyconnect vind je een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Heb je andere vragen of suggesties voor VIPP Babyconnect Noord-Holland Noord, wij horen dit graag. Deze kun je mailen naar: babyconnect@zonh.nl 

 

 

Nieuwsberichten

Landelijke bijeenkomst kraamzorg op 15 maart

Op dinsdag 15 maart vindt er een digitale bijeenkomst plaats over Babyconnect voor de kraamzorg. Ben jij hier ook bij? Meer informatie lees je hier >

Nieuwsbrief Babyconnect NHN

Heb jij de nieuwsbrief van december over Babyconnect in NHN al gelezen? In de nieuwsbrief lees je o.a. waar we nu staan en wat er de komende periode gaat gebeuren?

Deelnemers gezocht voor gebruikersgroepen!

Wil jij ook meedenken en meedoen en werk je in de geboortezorg? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Voor de gebruikersgroepen; cliënt, zorgorganisatie, zorgverlener en ICT zijn we op zoek naar mensen vanuit de regio Noord-Holland Noord. Meer informatie of aanmelden. 

Kwaliteit van informatie; welke eisen stelt de regio?

Welke eisen stelt de regio aan de kwaliteit van de data? Moet het 24 uur per dag mogelijk zijn om gegevens in te kunnen zien of mag het systeem er ook weleens een uur per dag uitliggen? Hoe snel moet data beschikbaar komen van echo praktijk naar verloskunde praktijk en van daaruit in bijvoorbeeld het ziekenhuis? Lees meer

Planning 2021

De stuurgroep heeft een nieuwe planning gemaakt vanaf nu tot eind 2021. Daarin zijn twee fases gedefinieerd; de ontwerp en voorbereidingsfase. Lees meer

Digitaal gegevens uitwisselen, wat mag het kosten?

Om digitaal gegevens uit te wisselen worden kosten gemaakt en uiteindelijk betaalt de gebruiker. Het doel is de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren en babysterfte te verminderen. Hoeveel mag dit kosten?
Lees meer.

Regionale gegevensinventarisatie afgerond

Uit de inventarisatie is gebleken dat het landschap met 16 verschillende bronsystemen divers is. Op basis van gesprekken met leveranciers zullen de architectuur scenario’s verder uitgewerkt worden. Lees meer.

Gegevensregistratie in kaart gebracht

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Architectuur de stand van zaken met betrekking tot gegevenssystemen en registratie in kaart gebracht. Lees meer.

Zwangere vrouwen houden zorgverleners scherp

Artikel Zorgvisie: “als de cliënt het wil, dan moet de zorgverlener volgen.” Lees meer. 

Geslaagde Kick-offs!

Op maandag 22 en donderdag 25 juni woorden meer dan 60 (geboorte)zorgverleners een van de twee kick-off bijeenkomsten van Babyconnect NHN bij. Lees hier het persbericht.

Nieuwsbrief

Geïnteresseerd hoe digitale gegevensuitwisseling in Noord-Holland mogelijk gemaakt wordt? Lees hier de eerste nieuwsbrief van BabyconnectNHN

Kick-off meeting

Op maandag 22 juni en donderdag 25 juni zal een digitale kick-off meeting plaatsvinden om het officiële startsein te geven aan Babyconnect in de regio Noord-Holland Noord. Geïnteresseerd om deze meeting bij te wonen? Bekijk hier de uitnodiging.

Subsidie toegekend

Het Ministerie van VWS heeft de aangevraagde subsidie voor implementatie van Babyconnect in de regio Noord-Holland Noord goed gekeurd! Lees meer.