ZONH

Beweegzorg mobiliseert de regio

Organisatiekracht Fysiotherapeuten West-Friesland

In steeds meer regio’s zijn fysiotherapeuten zich regionaal aan het organiseren. Hiermee vormen zij één aanspreekpunt vanuit de fysiotherapeuten voor andere belangrijke stakeholders. Daarbij valt te denken aan zorgverzekeraars en andere eerstelijns zorgorganisaties zoals huisartsen of diëtisten, maar ook partijen in de tweede lijn zoals ziekenhuizen.

Waarom organiseren? Organiseren van een beroepsgroep in een regio heeft de volgende voordelen:

  • Inspelen op regionalisering
    Regionalisering, zoals organisatie en infrastructuur (O&I), de inrichting van regio-, wijk- en praktijkmanagement, komt en vraagt om een andere, regio-specifieke aanpak in de regio.
  • Toenemende druk op de eerste lijn
    Door vergrijzing, veranderende zorgvraag en stijgende zorgkosten neemt de druk op de eerstelijnszorg toe. Ook het toenemend aantal complexe patiënten vraagt om nauwere afstemming tussen zorgverleners en een multidisciplinaire aanpak. Om de druk op de zorg het hoofd te kunnen bieden is beleid gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, integrale zorg en realiseren van substitutie nodig. Deze zorg moet dicht bij huis vormgegeven worden met nadruk op preventie.
  • Zorg op de juiste plek
    Fysiotherapeuten hebben een breed pakket aan zorgverlening en activiteiten ontwikkeld met betrokkenheid van verschillende disciplines. Zij kunnen de rol van brede eerstelijns zorgorganisaties vervullen en een regierol/aanjagende rol hebben bij de transitie naar een sterke, goed georganiseerde eerste lijn.

ZONH heeft in 2018 de fysiotherapeuten in West-Friesland (Coöperatie Fysiotherapie West-Friesland) begeleid in een behoeftepeiling om de beroepsgroep te organiseren en een voorstel gedaan voor het vervolgtraject.