ZONH

Beweegzorg mobiliseert de regio

Beweegzorg Noordwest

Formalisatie van de organisatie Beweegzorg Noordwest
Januari 2019 – december 2019

In 2019 heeft ZONH Beweegzorg Noordwest (BNW) begeleid in het formaliseren van een krachtige, goed georganiseerde eerstelijnszorgorganisatie. Daarin is o.a. het volgende gerealiseerd:

Organisatie

 • Opstellen van een juridische entiteit.
 • Opstellen van toelatingseisen waaraan praktijken dienen te voldoen om aan te sluiten bij BNW.
 • Opstellen van toelatingseisen waaraan therapeuten dienen te voldoen om aan te sluiten bij een netwerk.
 • Vastleggen werkwijze van BNW m.b.t. inhoud en organisatie.
 • Faciliteren aansluiten van praktijken bij BWN, met als streefdoel 25% van de praktijken in de regio aan te sluiten.

Inhoud

 • Ontwikkelen van zorgpaden tussen NWZ, BNW en HONK/HKN.
 • Inhoud geven aan deze zorgpaden in samenwerking met huisartsenorganisaties, ziekenhuis en zorgverzekeraar.
 • Vastellen op welke wijze kwaliteit van zorg voor de geselecteerde aandoeningen getoetst wordt.
 • Ontwikkelen tot strategisch ketenpartner voor ziekenhuis, zorgverzekeraar, huisartsenorganisaties en gemeenten, dit uit zich in de positie, eenheid en mandaat.

Quadruple aim

 • Betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.
 • Efficiëntere inzet mens en middelen.
 • Tevreden patiënt en zorgverlener.