ZONH

Rianne van den Brink

Adviseur

Rianne is een echte teamspeler die samen met partners optrekt om het best haalbare resultaat te realiseren. Ze stuurt bij wanneer nodig, denkt proactief mee en hecht veel waarde aan een prettige samenwerking. Rianne werkt snel maar grondig en laat zich graag goed informeren. Ze combineert een gestructureerde, planmatige aanpak met creatieve werkvormen, waardoor zorgverleners ervaringsgericht leren en écht aan de slag kunnen.

“Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt om een project tot een goed einde te brengen. Ik vind samenwerking daarin van onschatbare waarde. Daarom maak ik vaak gebruik van mijn netwerk om de juiste personen met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te verbinden. De ontwikkelingen in de zorg vragen om samenwerking. En samenwerking vraagt van betrokkenen dat ze over hun eigen belang heen durven stappen. Ik ga graag met mijn partners op zoek naar wat hen onderling drijft en naar mogelijke raakvlakken die zij hebben. Verder is het voor mij een uitdaging om complexe trajecten praktisch uitvoerbaar te maken.”

Rianne is voornamelijk werkzaam in de zuid regio van Noord-Holland en is het aanspreekpunt voor de regio Zuid-Kennemerland. 

Werkgebied
Voornamelijk in regio Noord-Holland Zuid en dan met name Zuid-Kennemerland

Ervaring met
Ouderenzorg
Preventie
Persoonsgerichte zorg (Shared decision making, patiëntenparticipatie, zelfmanagement)
Arbeidsmarktkrapte
Behandelwensengesprekken
Hartfalen
Medicatieveiligheid

Kwaliteiten
Van complex naar praktisch uitvoerbaar
Coaching on the job
Training/workshops