ZONH

Een sociale oplossing voor inwoners met psychosociale klachten

Welzijn op Recept

Veel patiënten die de huisartsenpraktijk bezoeken hebben last van psychosociale klachten. Deze klachten hebben niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen zoals het overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid een rol. Een sociale benadering is hierbij vaak passender dan een medische behandeling (zoals het voorschrijven van medicijnen). Hiervoor is een goede samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de welzijnscoach essentieel.

WOR LOGO Je beter voelen begint hier

Hoe werkt Welzijn op Recept? 

De huisarts of praktijkondersteuner bespreekt de mogelijkheid van een gesprek met de welzijnscoach met de patiënt en verwijst hem of haar. Vervolgens neemt de welzijnscoach contact op met de inwoner. Zij bespreken welke activiteiten goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoner, zoals creatieve activiteiten of vrijwilligerswerk. De welzijnscoach begeleidt de inwoner naar het aanbod en houdt contact met hem/haar over de ervaringen.  

Rol van ZONH bij Welzijn op Recept

De adviseurs van ZONH begeleiden de implementatie van Welzijn op Recept in verschillende gemeenten. Hierbij is onder andere veel aandacht voor gezamenlijke ambities en doelstellingen, een lokale toolkit met ondersteunende materialen om aan de slag te gaan en monitoring en evaluatie.
ZONH is op de hoogte van de ontwikkelingen van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Toolkit Welzijn op Recept

Bij het implementeren van Welzijn op Recept in een gemeente worden materialen opgesteld die gebundeld worden in een lokale toolkit. Hieronder vindt je voorbeelden van een aantal van die materialen:

Interesse in Welzijn op Recept?
Bent geïnteresseerd om Welzijn op Recept in uw gemeente in te zetten of wilt u graag meedoen met de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met  onze adviseur Joyce van Tunen via j.vantunen@zonh.nl.

Bent u patiënt en heeft u interesse in Welzijn op Recept? Geef dit dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner.