ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts of praktijkondersteuner langskomen met lichte psychosociale klachten, zoals stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Dit soort klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, denk aan een overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid. 

Welzijn op Recept

Wat is Welzijn op Recept? 
Welzijn op Recept is een vorm van integrale zorg. Dat betekent een manier van organiseren waarbij de patiënt/inwoner en zijn leven centraal staat. In plaats van een traditioneel recept voor medicijnen of een verwijzing naar het ziekenhuis uit te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de deelnemer, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Hierbij staat de visie van Positieve Gezondheid centraal.

Bekijk hoe Welzijn op Recept werkt in de gemeente Castricum. Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met HONK, VGZ, Vicino, Gemeente Castricum, Groepspraktijk Akersloot en Dorpspraktijk, ZONH en het sociaal team en welzijn in de gemeente Castricum: 

Resultaten
De volgende resultaten worden behaald met Welzijn op Recept:

  • Deelnemers zitten beter in hun vel door juiste ondersteuning.
  • Huisartsen, praktijkondersteuners en sociaal domein werken beter samen.
  • Patiënten komen minder terug bij de huisarts en praktijkondersteuner voor psychosociale problemen.

Implementatie in gemeentes
Welzijn op Recept is onder begeleiding van ZONH met de eerste pilot gestart in de Gemeente Hoorn. Vanwege de bewezen effectiviteit, zowel voor patiënt/inwoner als huisarts, wordt de innovatieve aanpak binnen steeds meer huisartsenpraktijken in verschillende gemeentes geïmplementeerd. De uitrol van Welzijn op Recept gebeurt in vijf fasen:

  1. Voorbereiding: Inventarisatie draagvlak voor Welzijn op Recept, schrijven van een plan van aanpak, vormen kerngroep
  2. Ontwikkeling: Inventarisatie meest voorkomende knelpunten en het vaststellen van mogelijke welzijnsinterventies 
  3. Implementatie: Standaardprocedures opstellen en delen, (trainings-)bijeenkomsten organiseren, communicatieplan uitvoeren
  4. Evaluatie: Borgingsafspraken tussen samenwerkingspartners maken en evalueren en effecten meten
  5. Verkenning van opschaling/vervolg: uitbreiding binnen de gemeente wordt onderzocht

Op dit moment loopt Welzijn op Recept in de gemeentes Alkmaar, Castricum, Hollands Kroon, Hoorn, Schagen en Stede Broec. Elke gemeente heeft haar eigen welzijnsmogelijkheden, werkwijze binnen huisartsenpraktijken, samenwerkingsafspraken, etc. Bij implementatie van Welzijn op Recept wordt daarom altijd rekening gehouden met de specifieke situatie in de gemeente. Meer informatie over Welzijn op Recept per gemeente vindt u hieronder. 

ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept. Bent u geïnteresseerd om Welzijn op Recept in uw regio in te zetten of wilt u de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent ook laten aansluiten? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met ZONH. Bent u op zoek naar het digitale verwijsformulier of het intake- & evaluatieformulier van uw specifieke gemeente? Stuur dan een email naar NHN@zonh.nl.

Meer informatie over Welzijn op Recept per Gemeente?
Klik op het logo van uw gemeente.