ZONH

Welzijn op Recept

Propositie

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts of praktijkondersteuner langskomen met  psychosociale klachten, zoals stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Dit soort klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, denk aan een overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid. 

WOR LOGO Je beter voelen begint hier

Wat is Welzijn op Recept? 

Welzijn op Recept is een vorm van integrale zorg. Dat betekent een manier van organiseren waarbij de patiënt en zijn leven centraal staat. In plaats van een traditioneel recept voor medicijnen of een verwijzing naar het ziekenhuis uit te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de deelnemer, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. 

Propositie Welzijn op Recept

ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloaten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Bent u geïnteresseerd om Welzijn op Recept in uw regio in te zetten of wilt u de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent ook laten aansluiten? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met ZONH via nhn@zonh.nl.