ZONH

Cindy Dekker

adviseur

Cindy is betrokken bij het Achterstandsfonds (ASF) en werkt daarbij nauw samen met de projectleider van het ASF. Met verschillende projecten streven zij samen naar de beste zorg voor álle patiënten, waaronder laaggeletterde en/of anderstalige patiënten. Binnen de ASF-projecten levert Cindy een belangrijke bijdrage door haar proactieve houding en de manier waarop zij partijen verbindt. Daarnaast werkt ze als projectmedewerker voor Stichting PaTz (Palliatieve zorg Thuis) en is ze als junior adviseur betrokken bij projecten op het gebied van preventie, paramedische zorg en het sociaal domein.

Cindy heeft na afronding van haar studie ergotherapie vier jaar als ergotherapeut gewerkt in de langdurige en eerstelijnszorg. Daarna is zij met de opleiding Innovatie Zorg en Welzijn gestart, die zij in 2023 zal afronden. Haar vermogen om buiten de kaders te denken biedt een verfrissende kijk op de projecten binnen ZONH.

‘’Ik werk het liefst in een team met de focus op gezamenlijke doelen en het bereiken van resultaten. Door mijn enthousiaste en positieve houding ben ik een motivator en verbinder. Ik streef naar een toegankelijke zorg, gericht op de behoefte van de patiënt.”

Werkgebied
Regiobreed voor het Achterstandsfonds
Landelijk voor Stichting PaTz
Projecten in regio Zuid

Ervaring met
Paramedische zorg
Langdurige en eerstelijnszorg
Innovatie in Zorg en Welzijn

Kwaliteiten
Resultaatgericht
Creatief
Samenwerken
Proactief
Motivator
Verbinder