ZONH

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is van start gegaan. Met de voucher kan er expertise ingeschakeld worden voor het ontwikkelen van een regiobeeld, waarin de data voor de regio in kaart worden gebracht. Zo heeft u een goed beeld van de recente stand van zaken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio en sluit de zorg nog beter aan op behoeftes van de inwoners en zorgprofessionals in de regio.

Subsidieregeling JZOJP
ZonMw heeft binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) een subsidieregeling opengesteld waarmee u als  (startend) samenwerkingsverband toegang krijgt tot data over uw regio, met behulp van een expertorganisatie. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. De vouchers zijn bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden met daarin (bij voorkeur) gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders en patiënten/burgers. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli. Lees hier meer over  dit programma en deze subsidieregeling op de website van ZonMw.

Gedeeld regiobeeld
Het organiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek begint bij een helder beeld van de regio. Om de regionale opgave in kaart te brengen kunt u gebruik maken van een door RIVM ontwikkelde interactieve website. Ook kunt u als samenwerkingsverband met de voucher expertise inhuren die u ondersteunt bij de verzameling en analyse van data. Met een voucher kunt u de expertise van ZONH inschakelen voor het ontwikkelen van een recent regiobeeld. Als expertorganisatie stellen wij het regiobeeld op met een data-analyse van de regio, waarin onder andere de huidige en toekomstige demografische situatie, gezondheidssituatie en zorgvraag van de regio in kaart worden gebracht. Vervolgens ondersteunen we bij de dialoog over het regiobeeld, waarin de gemeenschappelijke opgave centraal staat. Het doel is om met samenwerkingspartners in de regio vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid de samenwerking in te kleuren. Dit zorgt voor focus, onderbouwing én draagvlak. 

  • Heeft u interesse in het ontwikkelen van een regiobeeld?
  • Wilt u inzichtelijk krijgen welke zorg en ondersteuning u in de regio nodig in de toekomst nodig heeft?
  • Wilt u met samenwerkingspartners verkennen hoe u daar op kunt anticiperen? 

Hoe kunt u aan de slag?

Met behulp van de door ZonMw beschikbaar gestelde voucherregeling kunt u de ondersteuning van ZONH als expertorganisatie inschakelen om de regio in kaart te brengen. ZONH kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van een ZonMw-voucher of adviseren over de voucherregeling.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Simone Bremer-Dijkhuis, s.bremer-dijkhuis@zonh.nl of bekijk onze contactpagina.