ZONH

Angelique Schuitemaker

Directeur-bestuurder

Angelique Schuitemaker is directeur-bestuurder bij ZONH. Zij ziet in ZONH, de Regionale Ondersteuningsstructuur in Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en ’t Gooi), een rol weggelegd om te fungeren als raderwerk waarin cure, care en community worden verbonden om iedere burger het werkgebied van ZONH dichtbij huis passende zorg te bieden. Zichtbaar leiderschap, het behalen van resultaten, het toevoegen van waarde op verschillende niveaus en onderdelen en het vooruitlopen op de ontwikkelingen in de zorg zijn daarbij van grote waarde.

“Mijn drijfveer is de zorg rond en met de patiënt zo te organiseren, dat de patiënt een zo optimaal mogelijk leven kan leiden. Dat doe ik door in te zetten op samenwerking tussen de domeinen gezondheidszorg en welzijn en te helpen (technologische en sociale) innovaties te implementeren en te versnellen. ZONH is als partner van zorgprofessionals in de regio de organisatie die vanuit verschillende rollen en perspectieven een zorglandschap weet te creëren dat naadloos aansluit bij de zorgvraag van de cliënt.”

Werkgebied:
Regiobreed, bovenregionaal en landelijk

Ervaring met:
– Ouderenzorg
– Wijkverpleegkundige zorg
– Quadruple Aim
– Zorg op de juiste plek

Kwaliteiten:
– Evidence Based Verandermanagement
– Coaching
– Procesmanagement
– Verbinder
– Pioneer
– Strateeg