ZONH

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ is van start gegaan. Hiermee kunnen paramedici zich organiseren en regionale afspraken maken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Het verhogen van de organisatiegraad is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022.

Zowel vanuit het ministerie van VWS als in de regio is de urgentie uitgesproken aan meer aandacht voor en samenwerking met paramedici. De uitdagingen van dit moment vragen daarom (o.a. toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie, betaalbaarheid van de zorg).

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij het elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf!

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op:

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars.
  • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio.
  • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiënten vertegenwoordiging en andere aanbieders.
  • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etcetera.
  • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking.
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Impuls voor duurzame samenwerking
Met programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen* een stevige impuls te bieden aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Aan de slag in de regio
Deze zomer wordt in vier pilotregio’s gestart met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. ZONH is als ROS voor de regio betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van paramedische samenwerkingsverbanden, zoals het Paramedisch Platform Zuid-Kennemerland (PPZK). In samenwerking met collega-ROS’en werken wij aan een toolbox die beschikbaar gesteld zal worden in alle regio’s. Ook komt er een communityplatform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.

We zullen regelmatig informatie delen over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden in de praktijk. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en de slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!

Advies van ZONH
Mocht u als paramedicus vragen hebben over het programma of zich willen inzetten voor de ontwikkeling van het paramedisch netwerk, dan kunt u contact opnemen met ZONH adviseur Petra Doets.

*Bij dit programma zijn onder andere betrokken: KNGF, SKF, PPN (bestaande uit: NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN), PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS.