ZONH

Samen werken aan meekijkconsult GGZ NHN in Zorgdomein

 

ZONH begeleid Vicino en GGZ NHN bij de inrichting van Zorgdomein voor het meekijkconsult GGZ.  
Huisartsen, aangesloten bij Vicino, maken in meer of mindere mate al gebruik van de consultatieregeling. Consultatie houdt in dat huisartsen advies kunnen inwinnen bij een specialist van GGZ NHN, denk bijvoorbeeld aan medicatie, -behandel, – of bejegeningsvragen voor patiënt. De huidige werkprocessen zijn nog niet gedigitaliseerd en met Zorgdomein wordt daarin voorzien, met als voordeel dat het proces (deels) geautomatiseerd wordt en dat bijvoorbeeld facturatie makkelijker verloopt.  

 Verschillende consulten  

Er zijn verschillende vormen van consultatie mogelijk, met als onderverdeling het meedenkconsult (op afstand) en het meekijkconsult (fysiek): 

  •  schriftelijk digitaal (meedenkconsult) 
  • telefonisch (meedenkconsult) 
  • fysieke afspraak specialist en patiënt (meekijkconsult) 
  • fysieke afspraak huisarts, specialist en patiënt (meekijkconsult) 

Testbijeenkomsten 

Inmiddels zijn de eerste twee testbijeenkomsten zijn geweest waarbij waardevolle feedback op is gehaald. De komende weken wordt het huidige werkproces van GGZ NHN optimaal afgestemd op het werken met Zorgdomein. De verwachting is dat het meekijkconsult GGZ beschikbaar komt in december 2023. In de pilotfase staat een speciaal team van twee psychiaters en één verpleegkundig specialist klaar om de adviesvragen op te pakken. In deze fase zijn meerdere evaluatiemomenten gepland en worden voorbereiden getroffen om de opschaling in alle GGZ-teams van GGZ NHN te verzorgen. Dit zal naar waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 zijn.     

Voor vragen kun je terecht bij Heleen Dijksterhuis, adviseur ZONH