ZONH

Onderzoek naar Kansrijke Start in Saendelft succesvol afgerond 

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind (de periode vanaf de wens om zwanger te worden totdat het kind ongeveer 2 jaar is) zijn cruciaal voor een goede start.  

Vanuit het bestuur van het Gezondheidscentrum Saendelft kwam begin 2023 het initiatief voor een wijkgerichte aanpak Kansrijke Start. Binnen het Gezondheidscentrum Saendelft werken verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheek en een polikliniek van het Zaans Medisch Centrum. Zij willen meer aansluiten bij de vraag en behoeftes van de inwoners van Saendelft door van elkaar te leren en de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals in de wijk te verbeteren. 

Dit sluit goed aan bij de landelijke ontwikkelingen om meer domein-overstijgend samen te werken en de verbinding tussen zorg en welzijn te maken. 

Betrekken inwoners Saendelft 

Naar aanleiding van netwerkbijeenkomsten georganiseerd met de bovengenoemde professionals is besloten om de inwoners te betrekken door het delen van hun ervaringen op het gebied van verkrijgen van zorg en kwaliteit van zorg. De Sensemaker is ingezet als enquête vorm om de ervaringen bij de inwoners op te halen.  

Saskia Jonker en Jaap Meijer hebben namens Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland (HZW) ondersteuning geboden in dit proces. Adviseur Iris Schipper is namens ZONH als regionale ondersteuningsstructuur betrokken bij het ophalen van ervaringen bij de inwoners, de voorbereiding en de uitwerking hiervan.  

Een samenvatting van hetgeen er uit de gedeelde ervaringen over de periode 2012-2023 naar voren kwam:  

  • Er waren met name positieve ervaringen.   
  • De meeste ervaringen gingen over de zwangerschap en bevalling.  
  • De gewenste zorg was voor de betrokken inwoners over het algemeen gemakkelijk te verkrijgen. 
  • Over het algemeen ervoeren de inwoners voldoende steun van familie en zorgverleners. 
  • De ervaringen zijn alleen gedeeld door moeders.   
  • In de gedeelde ervaringen speelde de verloskundige de grootste rol, daarnaast de directe familie, kraamhulp en huisarts. 

Meer weten over deze wijkgerichte aanpak? Neem contact op met Iris Schipper.