ZONH

Informatiemanagement:

van Data naar Wijsheid 

Informatiemanagement

Hoe ziet de populatie in onze wijk er eigenlijk uit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we informatie uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Maar om welke data gaat het dan? Wat zijn relevante bronnen? Hoe kunnen we informatie interpreteren? En hoe maken we van data betekenisvolle informatie? Informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Drie fasen

Projecten en programma’s vormgegeven op basis van informatiemanagement doorlopen 3 fasen:
• Fase 1: Het inventariseren van alle relevante ideeën en aanleidingen in de regio om vanuit daar de belangrijkste problemen te identificeren die je in de regio wilt aanpakken.
• Fase 2: Het uitvoeren van een probleemanalyse ten behoeve van het maken van een relevante selectie van interventies ten behoeve van het implementatieplan voor je project of programma.
• Fase 3: Wanneer de selectie is afgerond en heeft geleid tot een gedegen plan dan
wordt IM ingezet voor het monitoren en evalueren (input, throughput, output en
outcome). 

informatiemanagement

De drie fasen van informatiemanagement. (bron dialogic innovatie – interactie)

Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Zo kunnen verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis.

ZONH werkt samen met de andere ROS’en binnen het ROS-netwerk. Op het thema Data en informatiemanagement krijgt deze bundeling van diensten en producten, zoals de ROS-Wijkscan, vorm via D3: Data dialoog Doen.
ZONH denkt met je mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom data en informatiemanagement.  

Wilt u aan de slag met informatiemanagement in uw praktijk of regio zorg? Neem dan contact op met Simone Bremer-Dijkhuis of met één van de adviseurs in uw regio.

                    Simone Bremer-Dijkhuis