ZONH

Financieel Fit Den Helder: samen naar een financieel gezonde gemeente

In de Gemeente Den Helder leven 4200 huishoudens met een besteedbaar inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (CBS 2013). Geldproblemen en schulden gaan vaak hand in hand met andere soorten problematiek. Om dit aan te pakken is samenwerking tussen verschillende instanties daarom van groot belang. Vanuit deze behoefte is Financieel Fit Den Helder in 2019 opgericht; een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Samen pakken zij geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan, waarbij gefocust wordt op preventie en vroegsignalering. ZONH maakt onderdeel uit van deze samenwerking en neemt de rol van verbinder en initiator op zich. 

Initiatieven 
Er gebeurt al veel op gemeentelijk en landelijk niveau als het gaat om armoedebestrijding en het vergroten van financiële redzaamheid, zoals het mooie initiatief de ‘Moedige Dialoog’, waar Financieel Fit Den Helder zich bij aangesloten heeft. Het netwerk wil daarnaast juist ook inspringen op lokale kansen die nu nog niet benut worden en tegelijkertijd nieuwe kansen signaleren en oppakken. Bekijk hier de animatie over wat zij doen.

Financieel Fit Team 
Het Financieel Fit Team, een initiatief van Financieel Fit Den Helder en actief sinds november 2019, helpt mensen uit Den Helder met financiële problemen en/of schulden om weer financieel fit te worden. Het team denkt mee, helpt, kan adviseren en kijkt samen met mensen naar de mogelijkheden op weg naar een financieel gezonde toekomst. Soms is extra hulp vanuit andere organisaties nodig. Het doel van het Financieel Fit Team is om te voorkomen dat betalingsproblemen schuldzorgen worden. 

Karin van Hartenveld (initiatiefnemer vanaf het eerste uur van Financieel Fit Den Helder): “Het is een trektocht, waarin we samen zoeken naar wat werkt en hoe we stapjes kunnen zetten richting een positieve toekomst.”

In de periode van november 2019 t/m 12 februari 2020 heeft het Financieel Fit Team 47 huisbezoeken afgelegd, waarbij 27 huishoudens zijn bereikt. Meer dan de helft van de huishoudens nam de hulp graag aan en zijn onder begeleiding doorverwezen naar schuldhulpverlening, Mee & De Wering, de Voedselbank, sociaal raadslieden, bewindvoering, bemoeizorg/GGD Vangnet & Advies en/of maatschappelijk werk. In zeven situaties is tevens een huisuitzetting/ontruiming voorkomen. 

Netwerk, initiatiefnemers en samenwerkingspartners 
Financieel Fit Den Helder is een beweging waarbij de initiatiefnemers zich hebben gecommitteerd aan een aanpak van ‘samen’, gericht op het weer perspectief bieden en het aanpakken van de kern van de armoedeproblematiek. In kleine stapjes, goed kijkend naar wat wel werkt en gaandeweg aanpassen als dat nodig is. Dit vraagt van de partners dat zij de beweging faciliteren, hun netwerk gebruiken en openstellen en oplossingsgericht meedenken bij mogelijke vragen. Financieel Fit werkt eigenlijk als een soort wachtwoord voor deze houding. We zetten samen de schouders eronder!

Bent u benieuwd wat de adviseurs van ZONH voor u kunnen betekenen bij het opstarten en uitvoeren van projecten en het aanvragen van subsidie hiervoor? Klik hier om contact met ons op te nemen.