ZONH

Congres Kanker en Leven

Dit is de digitale goodiebag van het congres Kanker en Leven: voor verbinding van de zorg met en na kanker.

Op vrijdag 12 mei ben je aanwezig geweest bij het middagprogramma van het congres Kanker & Leven in Heiloo. Graag willen wij weten wat je van de middag vond en of je nog een toevoeging en/of suggestie hebt.

Heb je 1 minuutje de tijd om dit formulier in te vullen? Het zou geweldig zijn als je je antwoord kunt inzenden vóór 20 mei 2023. Bedankt!

Klik op de knop voor het evaluatieformulier:

Samenvatting Congres Kanker en Leven, 12 mei 2023

De sprekers middagprogramma congres Kanker & Leven

Edwin Geleijn

‘Sinds 1991 werk ik als fysiotherapeut in het VUmc. Naast een beperkt deel patiëntenzorg gericht op het optimaliseren van fitheid rond oncologische operaties bestaat het grootste deel van mijn werk uit het initiëren, aanvragen en organiseren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit kunnen projecten op lokaal , regionaal, of landelijk niveau zijn. Voorbeelden zijn het onderzoek naar training tijdens de chemotherapie, dat vervolgens geïmplementeerd is via Stichting Onconet; een landelijk dekkend netwerk van fysiotherapeuten die deskundig zijn op fitheid bevorderen of onderhouden rond de medische behandeling van kanker. Daarnaast doen we veel onderzoek naar fitheid rond oncologische chirurgie, waarbij gebruik gemaakt wordt van wearables en apps.

Aanbevolen literatuur en/of naslag:

Self-monitoring of Physical Activity After Hospital Discharge in Patients Who Have Undergone Gastrointestinal or Lung Cancer Surgery: Mixed Methods Feasibility Study. de Leeuwerk ME, Botjes M, van Vliet V, Geleijn E, de Groot V, van Wegen E, van der Schaaf M, Tuynman J, Dickhoff C, van der Leeden M.JMIR Cancer. 2022 Jun 24;8(2):e35694. doi: 10.2196/35694.PMID: 35749165 Free PMC article.

Usability and Preliminary Effectiveness of a Preoperative mHealth App for People Undergoing Major Surgery: Pilot Randomized Controlled Trial. van der Velde M, Valkenet K, Geleijn E, Kruisselbrink M, Marsman M, Janssen LM, Ruurda JP, van der Peet DL, Aarden JJ, Veenhof C, van der Leeden M. JMIR Mhealth Uhealth. 2021 Jan 7;9(1):e23402. doi: 10.2196/23402. PMID: 33410758 Free PMC article. Clinical Trial.

How Does a Supervised Exercise Program Improve Quality of Life in Patients with Cancer? A Concept Mapping Study Examining Patients’ Perspectives. Sweegers MG, Buffart LM, van Veldhuizen WM, Geleijn E, Verheul HMW, Brug J, Chinapaw MJM, Altenburg TM. Oncologist. 2019 Jun;24(6):e374-e383. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0613. Epub 2018 Nov 13. PMID: 30425179 Free PMC article.

Effect of Low-Intensity Physical Activity and Moderate- to High-Intensity Physical Exercise During Adjuvant Chemotherapy on Physical Fitness, Fatigue, and Chemotherapy Completion Rates: Results of the PACES Randomized Clinical Trial. van Waart H, Stuiver MM, van Harten WH, Geleijn E, Kieffer JM, Buffart LM, de Maaker-Berkhof M, Boven E, Schrama J, Geenen MM, Meerum Terwogt JM, van Bochove A, Lustig V, van den Heiligenberg SM, Smorenburg CH, Hellendoorn-van Vreeswijk JA, Sonke GS, Aaronson NK. J Clin Oncol. 2015 Jun 10;33(17):1918-27. doi: 10.1200/JCO.2014.59.1081. Epub 2015 Apr 27. PMID: 25918291 Clinical Trial.

Lia van Zuylen

‘Sinds januari 2020 werk ik als hoogleraar klinische palliatieve zorg in Amsterdam UMC. Ik bekleed de Kuria-leerstoel. Met mijn leerstoel wil ik de eenheid tussen oncologische en palliatieve zorg versterken. Ik wil het bewustzijn onder zorgverleners, patiënt en naasten bevorderen dat het naderende levenseinde een factor is bij beslissingen in alle fasen van ongeneeslijke kanker. Mijn onderwijs aan artsen en verpleegkundigen is erop gericht hun begrip van de eisen die palliatieve zorg stelt aan hun handelen en begeleiding te verbeteren. Met mijn onderzoek naar onderliggende biomedische mechanismen wil ik bijdragen aan betere verlichting en preventie van symptomen en aan betere onderkenning van de stervensfase.’

Aanbevolen literatuur en/of naslag:

Mini-docu Gegevensset Passende Zorg (Regionale Oncologienetwerken) – YouTube

Definitie: Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care – ScienceDirect

Review: Deconstructing the Complexities of Advance Care Planning Outcomes: What Do We Know and Where Do We Go? A Scoping Review – PMC (nih.gov)

2 onderzoeken:

ACP-onderzoek 1e lijn: The patient’s relationship with the General Practitioner before and after Advance Care Planning: pre/post-implementation study – PMC (nih.gov)

ACTION-trial: Advance care planning in patients with advanced cancer: A 6-country, cluster-randomised clinical trial – PMC (nih.gov)

Matty Hakvoort

‘In het Zaans Medisch Centrum heb ik 23 jaar gewerkt als hoofd van een dagkliniek voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 9 jaar was ik hoofd van de medische staf. Mijn baan in het ziekenhuis heb ik altijd gecombineerd met een praktijk voor Psychotherapie en (medische) coaching. Daarnaast heb ik vrijwilligersorganisaties geïnitieerd; één voor de nazorg van slachtoffers van de ramp in Volendam en één voor de nazorg van patiënten met kanker. In beide concepten heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Op dit moment is mijn praktijk voor psychotherapie vooral gericht op kankerpatiënten binnen de organisatie Stichting Huis aan het water. Daarnaast ben ik actief in een coachings- en consultatiepraktijk.’

Aanbevolen literatuur en/of naslag:

Een kijkje in het ‘chemobrein’: langetermijneffecten van hoge-dosischemotherapie op hersenfunctioneren bij borstkankerpatiënten 

Advanced cognitive training for breast cancer survivors: A randomized controlled trial. Breast Cancer Research and Treatment  135, 799-809

Objective and self-reported cognitive dysfunction in breast cancer women treated with chemotherapy: A prospective study. European Journal of Cancer Care: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22211832/ 21, 485-492.

Cognitief functioneren na behandeling voor borstkanker: https://pure.uvt.nl/ws/files/1262384/MedPsy_Pullens_TvN_2010.pdf

Monitoring and optimising cognitive function in cancer patients: Present knowledge and future directions.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4250534/

Marjolein Dekker

‘Sinds een jaar ben ik werkzaam als arts bedrijfsgeneeskunde. Ik ben geïnteresseerd in het sociale aspect van gezondheid, waarin ook werk een belangrijke rol heeft. Vanuit de bedrijfsgeneeskunde probeer je niet een zorgvraag op te lossen in de tijd van het consult, maar zicht te krijgen op alle aspecten die bijdragen aan ziekte en ziekmelding. Ik vind het belangrijk om patiënten binnen een ziektetraject eigen regie te geven in het ontwikkelen/vasthouden van een gezonde leefstijl. Je hebt mensen die erg ziek zijn, maar toch goed kunnen blijven functioneren. Je hebt ook mensen die heel gezond zijn, maar zich toch ziek gedragen. Vaak is er van alles mogelijk om mee te draaien op werk en in de maatschappij, ziek of niet ziek. Het is de kunst om hier samen over na te denken en te zorgen dat er een open gesprek over wordt gevoerd. Wat is er nodig om te blijven functioneren, ondanks de diagnose kanker?’

Ageeth Nolet

‘Ik werk als projectcoördinator Positieve Gezondheid voor de huisartsen die zijn aangesloten bij HZW Huisartsen. In die rol ondersteun ik de huisartsenpraktijken in Zaanstreek en Waterland om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid letterlijk in de praktijk te brengen. Dat doen we door middel van scholingen, workshops op de praktijk voor het hele team, een escaperoom en regionale activiteiten. Elke praktijk is – net als elke zorgvrager – anders. Mijn ondersteuning is daarom op maat en iedere keer anders. Op dit moment zijn er in Zaanstreek Waterland 62 praktijken gestart met Positieve Gezondheid, waarvan er 24 het gedachtengoed ook in hun praktijkplan hebben opgenomen. Op die manier draag ik bij aan de transitie van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Daarnaast ben ik praktijkconsulent en ben ik binnen HZW het eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de huisartsenpraktijken uit onze regio.’

Aanbevolen naslag

De themapagina op de website van HZW: https://hzwhuisartsenzorg.nl/themas/persoonsgerichte-zorg/

Institute for Positive Health: www.iph.nl

Lees hier het volledige programma. We sluiten af met een netwerkborrel!