ZONH

Regio Noord-Holland brengt gegevensregistratie geboortezorg in beeld.

 

Digitale gegevensuitwisseling is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Hoe gaan we het als regio mogelijk maken dat zorgverleners op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen waarbij de cliënt de regie heeft? En hoe zorgen we dat alle verschillende softwareprogramma’s op elkaar aansluiten en waarborgen we dat alles werkt?” Om op deze vragen antwoord te geven heeft de Werkgroep regionale architectuur de huidige stand van zaken met betrekking tot de (on)mogelijkheden voor gegevensuitwisseling van de in de regio gebruikte systemen geïnventariseerd. Tijdens de zomervakantie bogen geboortezorgverleners zich over vragen als: “Waar worden dossier gegevens opgeslagen?” En: “Wordt er bij inloggen gebruik gemaakt van 2-factor authenticatie?” Een pittige vragenlijst, maar het resultaat mag er wezen: inmiddels is er een zo goed als compleet beeld gevormd van de praktijken en ziekenhuizen.


Anja van den Beldt, verloskundige in Alkmaar: “Op dit moment vindt gegevensuitwisseling plaats per mail, al dan niet in een beveiligde omgeving. Zwangeren geven hiervoor toestemming, maar of ze zich echt bewust zijn waar ze toestemming voor geven vraag ik me af. Babyconnect zal hier verandering in brengen. Als het straks mogelijk is om de noodzakelijke informatie in alle systemen te laden zal er ook minder kans op fouten zijn.


De inventarisatie vormt de basis voor de regionale infrastructuur die de systemen van de geboortezorgverleners met elkaar gaat verbinden. De volgende stap is een impactanalyse van de verschillende architectuur scenario’s. Wat is er voor elke zorgorganisatie op organisatorisch en financieel gebied nodig om digitaal gegevens uit te kunnen wisselen? Daarnaast zal er ook gekeken worden in hoeverre de zorginformatiesystemen in de regio de relevante informatie kunnen uitwisselen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Oftewel, er is nog veel werk te verzetten maar gaan vol goede moed door om digitale gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen!

 

Meer weten?
Neem contact op met Geline Ormel, (communciatie) adviseur ZONH.

Zie ook: www.ros-netwerk.nl