ZONH

ZonMw subsidie aanvragen versterking eerstelijn goedgekeurd

Eind oktober ontving ZONH de terugkoppeling voor de ZonMw subsidie aanvragen versterking eerstelijn. In de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland zijn de aanvragen goedgekeurd. Een positief bericht! Het doel is om de eerstelijnszorg in de regio’s zo goed mogelijk te organiseren om in de toekomst met elkaar kwalitatief goede en toegankelijke zorg vanuit de eerstelijn te kunnen blijven aanbieden.

De projectperiode kent een looptijd van 1 december 2023 tot 1 december 2024. De partners zijn recentelijk geïnformeerd over de goedkeuring en de invulling van het eerste kwartaal van 2024. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk te bouwen vanuit bestaande organisaties en samenwerkingen in de regio. De maand december zullen wij gebruiken om voorbereidingen te treffen voor het eerste kwartaal.

Hier kan je meer lezen over de ZonMw subsidie versterking eerstelijnszorg.