ZONH

Welzijn op Recept versterkt samenwerking in gemeente Bloemendaal

De bestuurders van de gemeente Bloemendaal, Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland (HZK), Welzijn Bloemendaal, huisartsenpraktijk Overveen en ZONH tekenden afgelopen week een intentieverklaring. Zij geven hierin aan de samenwerking tussen medisch- en sociaal domein in Bloemendaal te gaan versterken.

Het eerste initiatief is het uitrollen van Welzijn op Recept in alle kernen van de gemeente. Onze collega Joyce van Tunen is hierbij betrokken als procesbegeleider. Joyce: “Dit is een hele mooie stap. De huisartsen en praktijkondersteuners van huisartsenpraktijk Overveen en de welzijnscoaches hebben samen afspraken gemaakt om optimaal samen te werken rondom een patiënt. Daarnaast hebben we al contact met de volgende huisartsenpraktijk die ook graag volgens deze werkwijze wil werken.”   

Welzijn op Recept

Veel patiënten komen bij de huisarts met psychosociale klachten, zoals stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Deze klachten hebben niet altijd een medische oorzaak, maar vaak spelen onderliggende problemen een rol. Denk hierbij aan een overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid. Via Welzijn op Recept wordt een brug geslagen tussen zorg en welzijn. De huisarts of praktijkondersteuner verwijst de patiënt naar een welzijnscoach. De welzijnscoaches helpen cliënten om de aandacht te verleggen naar wat nog wel kan. Dit verhoogt het welzijn van de patiënten.

Bent u werkzaam in Midden- of Zuid-Kennemerland en wilt u weten of Welzijn op Recept iets voor uw praktijk of organisatie kan betekenen? Neem contact op met Joyce van Tunen via jvantunen@zonh.nl.