ZONH

Project Welzijn op Recept in Hoorn officieel van start

Op dinsdag 26 november vond de startbijeenkomst van het project Welzijn op Recept plaats. Het project moet ervoor zorgen dat mensen met psychosociale klachten worden doorverwezen naar een welzijnsaanbod van activiteiten in de buurt. Een vernieuwende, sociale aanpak die in een eerdere pilot in Heerhugowaard al veelbelovende resultaten heeft gegeven.

In het Project Welzijn op Recept Hoorn slaan huisartsen uit de wijken Risdam, Grote Waal, Kersenboogerd en Zwaag samen met ZWF/Zorgkoepel West-Friesland, Mee&deWering, Stichting Netwerk Hoorn, de gemeente Hoorn, Vicino en ZONH de handen ineen om de werkwijze van Welzijn op Recept ook in Hoorn te gaan toepassen.
De startbijeenkomst vond plaats in Wijkcentrum de Grote Beer in Hoorn. Hier werden deelnemers geïnformeerd over de aanpak van het project en succesvolle ervaringen van de gemeente Heerhugowaard gedeeld. “Door Welzijn op Recept is er een heel goede samenwerking ontstaan tussen huisartsen en de welzijnsorganisatie”, aldus twee medewerkers van Stichting MET Heerhugowaard. De ervaringsverhalen dienden ter inspiratie voor een goede uitrol van het project in Hoorn. Ook gingen de aanwezigen aan de slag met het inrichten van de projectstructuur. De kennisuitwisseling bracht een goede discussie en prettig teamgevoel op gang.

Doelstelling
Het doel van het project Welzijn op Recept is het bevorderen van de eigen regie van mensen met psychosociale klachten die bij de huisarts komen door het ontwikkelen en het goed toegankelijk maken van lokale welzijnsarrangementen waar mensen naar worden doorverwezen. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen de inwoners de juiste zorg op de juiste plaats en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk van patiëntvragen die beter gediend zijn met een aanbod van welzijn. Na het traject, dat tot 31 januari 2021 loopt, moet er een overzicht van interventies zijn die passen binnen het welzijnsaanbod, zijn er zes welzijnsarrangementen ontwikkeld, is er een standaardprocedure voor het verwijzen en terugkoppelen naar het welzijnsaanbod door middel van een beslisdiagram en is er een handleiding met stappen voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie en evaluatie van welzijnsarrangementen. Met deze resultaten kan Welzijn op Recept ook in andere wijken of gemeenten in West-Friesland worden uitgerold.

Download het 26112019 Persbericht Project Welzijn op Recept in Hoorn van start.docx.