ZONH

Welzijn op Recept ook in Schagen van start

Het succesvolle initiatief Welzijn op Recept is nu ook van start gegaan in de Gemeente Schagen. Vijf huisartsenpraktijken in de regio maken onderdeel uit van de pilot. 

Welzijn op Recept is een bewezen samenwerkingsvorm voor mensen met psychosociale klachten. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij zaken zoals eenzaamheid, zorgen om schulden en/of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. In plaats van dat een huisarts of POH een patiënt doorverwijst naar zwaardere zorgverlening of medicijnen voorschrijft, wordt samen besloten of doorverwijzen naar de gemeentelijke welzijnscoach waardevol is. Deze coach gaat samen met de inwoner op zoek naar passende oplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld passende activiteiten in de buurt, die aansluiten bij de interesses van de inwoner. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Wethouder Van der Veek is blij met de start van deze pilot: 

wor alkmaar en castricum

“De gemeente en de huisartsen delen het belang van zorg en ondersteuning in de buurt. Met Welzijn op Recept kunnen we samen een mooie slag maken. We kunnen de druk op de huisartsenpraktijken verlichten én voorkomen onnodige zorgtrajecten. Inwoners met sociale problemen moeten we serieus nemen. Daarom geeft het stilstaan bij het probleem al veel inzicht. We hopen na de pilot Welzijn op Recept in de toekomst verder uit te rollen over de hele gemeente.”

Welzijn op Recept ook in uw gemeente?
Voor meer informatie over de mogelijkheden van Welzijn op Recept in de Kop van Noord-Holland kunt u contact opnemen met de projectleider in deze regio, Hanneke Bisselink, (h.bisselink@zonh.nl).