ZONH

VEKTIS Praktijkspiegel maakt huisarts bewust van eigen handelen

In de regio Zaanstreek-Waterland pasten onlangs enkele huisartsenpraktijken de VEKTIS Praktijkspiegel toe. Resultaten van praktijk Koster in Saendelft – een nieuwbouwwijk in Assendelft – en omliggende praktijken werden met elkaar vergeleken. De VEKTIS Praktijkspiegel, in context gebracht door ZONH Informatiemanager Simone Bremer-Dijkhuis, achterhaalt actuele data over huisartsenzorg en doorverwijzingen. Volgens huisarts Mark Koster hebben de data over zijn praktijk en een praktijken in de buurt nieuwe inzichten opgeleverd.

“Ik vroeg me af waarom de cijfers zijn zoals ze zijn en ook hoe je deze in het vervolg positief kunt beïnvloeden door anders te handelen”

Nieuwbouwwijk
Mark Koster: “Via adviseur Simone Bremer-Dijkhuis, met wie wij ook de meekijkconsulten in de regio organiseren, werd ik geattendeerd op het gebruik van de VEKTIS Praktijkspiegel, waarmee je als huisartsenpraktijk inzicht krijgt in eigen data over bijvoorbeeld het individu, het proces, de interne structuur en de populatie.” Hij ging tezamen met omliggende praktijken in de regio aan de slag met data. “Het is ontzettend leuk om je eigen cijfers eens te kunnen vergelijken met buren in de regio. We hebben de data naast die van collega’s in het centrum gelegd, maar ook naast collega’s in Broekpolder. Die laatste gaf voor ons interessante uitkomsten, omdat deze praktijk net als de onze gevestigd is in een nieuwbouwwijk. Hierdoor kun je echt appels met appels vergelijken; oftewel je zet de cijfers af tegen een soortgelijke praktijk met een vergelijkbaar patiëntenbestand. Omdat wij zijn gevestigd in een nieuwbouwwijk heb je bijvoorbeeld te maken met veel jonge gezinnen met minder complexe problematiek. Een praktijk gevestigd in een ouder stadsdeel bijvoorbeeld krijgt weer te maken met ouderenzorg, waardoor de cijfers significant kunnen verschillen van die van ons. Verder vond ik het goed dat de cijfers van de VEKTIS Praktijkspiegel ook worden vergeleken met het landelijke cijfers. De landelijke cijfers worden gecorrigeerd voor onder andere leeftijd, geslacht en inkomen waardoor ze vergelijkbaar worden met de eigen praktijk.”

Doorverwijsgedrag
Mark is interessante details te weten gekomen via de Praktijkspiegel. “Ik zag bijvoorbeeld dat ik minder doorverwijs naar de POH-GGZ en juist vaker naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ dan mijn collegae in mijn omgeving. Dat is een leerpunt. Ook zag ik dat ik redelijk vaak dubbele consulten declareer. Daar was ik mij niet van bewust, maar dat maakt mij hier nu juist alert op. De VEKTIS Praktijkspiegel creëert bewustwording in je eigen handelen ten opzichte van het handelen van collega’s. Je vraagt je af waarom de cijfers zijn zoals ze zijn en ook hoe je deze in het vervolg positief kunt beïnvloeden door anders te handelen. Zo verwezen we voorheen veel door naar de orthopedie in het ziekenhuis. Inmiddels zijn wij betrokken bij het project Meekijkconsulten waarbij we, naast Meekijkconsult dermatologie en longen, nu ook gaan starten met meekijkconsult orthopedie. Hier leren we veel van waardoor het aantal verwijzingen richting de orthopeed hopelijk minder wordt. Door VEKTIS let ik meer op en probeer zo nodig aanpassingen te maken in mijn doorverwijsgedrag. En ik merk ook dat ik collega’s in mijn praktijk vaker wijs op hun handelen. Al met al heb ik veel van de data geleerd. De Praktijkspiegel geeft geen inzicht in inhoudelijke zorg, maar levert wel heel handige statistiek. Wij hebben voor komend jaar dan ook alweer een nieuwe Praktijkspiegel gepland, zodat we onze voortgang en ons gedrag goed kunnen blijven monitoren.”