ZONH

Update ZonMw subsidie Versterking eerstelijn

In de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland is ZONH actief betrokken bij het inzetten van de subsidie Versterking eerstelijn. Het doel van deze subsidie is om de eerstelijnszorg in de regio’s zo goed mogelijk te organiseren om in de toekomst met elkaar kwalitatief goede en toegankelijke zorg vanuit de eerstelijn te kunnen blijven aanbieden.

Voorbereiding

De projectperiode kent een looptijd van 1 december 2023 tot 1 december 2024. We streven ernaar om zoveel mogelijk te bouwen vanuit bestaande organisaties en samenwerkingen in de regio. De maand december is benut om voorbereidingen te treffen voor het eerste kwartaal.

Startbijeenkomst en gesprekken

Vrijdag 12 januari vond de startbijeenkomst met ZonMw plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen van het project Versterking eerstelijn besproken. Met zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties en GGD’en in de regio worden de komende maanden individuele gesprekken ingepland. Sommige gesprekken hebben al plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken worden de visie en voorkeuren van relaties besproken. Ook knelpunten voor een regionale samenwerking komen hierbij aan bod. Later dit jaar worden de uitkomsten van deze gesprekken besproken tijdens een fysieke bijeenkomst.

Hier kunt u meer lezen over de ZonMw subsidie versterking eerstelijnszorg.