ZONH

Succesvolle ondersteuning voor huisartsen door het Achterstandsfonds wordt verlengd en uitgebreid

Het Achterstandsfonds in Noord-Holland heeft sinds april extra middelen beschikbaar gesteld om huisartsen met patiënten in achterstandswijken te ondersteunen tijdens de COVID-19 pandemie. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt door een groot aantal huisartsenpraktijken. Om deze reden wordt de ondersteuning verlengd zodat huisartsen een beroep kunnen blijven doen op een extra steuntje in de rug. Daarnaast wordt het vanaf nu ook mogelijk voor hen om een financiële vergoeding aan te vragen voor  COVID-19 gerelateerde projecten die de werklast kunnen verlagen! 

In enkele weken tijd is ruim 250 uur aan uurconsulten aangevraagd en vergoed, is de inzet van een tolk meerdere malen vergoed en worden de media in de toolkit veel geraadpleegd. De inhoud van deze toolkit wordt wekelijks geüpdatet met nieuwe informatie en media, bijvoorbeeld over de viering van Ramadan in deze tijd en de stress die COVID-19 veroorzaakt bij vluchtelingen. De toolkit is vrij toegankelijk en ook beschikbaar voor andere zorgverleners.

Ter uitbreiding van de ondersteuning is het vanaf nu ook mogelijk om eigen concrete projecten of ideeën voor vergoedingen in te dienen die de werklast kunnen verlagen en een directe link hebben met COVID-19, zoals COVID-19-gerelateerde folders of de inzet van ondersteuning, overlegtijd of materialen die de communicatie of werkbaarheid verhogen tijdens de pandemie. Hierbij zal per aanvraag worden bepaald of een financiële vergoeding tot de mogelijkheden behoort. 

“Elk steentje dat we kunnen bijdragen aan de beste zorg in deze COVID-19-crisis, voor jong en oud, rijk en arm, daar doen we het voor. We merken dat dit project op een directe manier helpt, door middel van materialen, kennis en financiële ondersteuning. Dat geeft een voldaan gevoel!” , aldus Projectleiders van het Achterstandsfonds.

Meer informatie over het ASF in Noord-Holland vindt u hier en de COVID-19 pagina vindt u hier. Huisartsen die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met het ASF-team van ZONH via: achterstandsfonds@zonh.nl.

Bent u benieuwd wat de adviseurs van ZONH voor u kunnen betekenen bij het opstarten en uitvoeren van projecten en het aanvragen van subsidie hiervoor? Klik hier om contact met ons op te nemen.