HONK, HKN, ZWF en ZONH slaan handen ineen voor optimale eerstelijnszorg in Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord is in 2018 de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe regionale samenwerking met de drie huisartsenorganisaties Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK), Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Dit wordt onder andere gedaan door de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op belangrijke speerpunten. 

“Kennis en expertise bundelen, en waar van toegevoegde waarde meer te gaan werken vanuit een bovenregionale visie”

Krachten bundelen

Sandra Voerman, directeur HONK groep, zegt hierover: “We bundelen de krachten om de beste zorg te leveren. Door de samenwerking anders vorm te geven, kunnen we de brede eerstelijnszorg zo organiseren dat het alle zorgverleners in Noord-Holland Noord ten goede komt. De betrokkenheid van ZONH geeft ons de kans om samenwerking met andere eerstelijnsberoepsgroepen verder verstevigen, want het samen optrekken met alle regionale partners is juist zo belangrijk. Wij willen gezamenlijk graag de verantwoordelijkheid nemen om de brede eerstelijn te stroomlijnen, zodat we de zorg verder kunnen optimaliseren. Dit is een mooie kans.”

Kennis en expertise bundelen

Stefan Koomen, bestuurder van Zorgkoepel West-Friesland: “Als huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord staan we allemaal voor dezelfde opgaven en uitdagingen in de zorg, werken we voor een heel groot deel samen met dezelfde ketenparters (denk aan GGZ NHN en de Veiligheidsregio NHN), is VGZ de grootste zorgverzekeraar en kennen we al een historie van nauwe samenwerking onder meer bij de huisartsenposten. Volop reden om de kennis en expertise te bundelen, en waar van toegevoegde waarde meer te gaan werken vanuit een bovenregionale visie. We hebben afgelopen zomer tijdens inspirerende werksessies met elkaar gekeken waar we slimmer en meer bovenregionaal in samen kunnen werken om zo nog betere zorg te organiseren. ZONH is nadrukkelijk onze partner hierin en kan sterk bijdragen in versterken en verbinden van de gehele eerstelijnszorg in NHN. We zien er naar uit dit traject verder met elkaar te ondernemen.”

Uitstekende huisartsenzorg

Leonie Steenvoorden, bestuurder van de Huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland (HKN): “Onze missie is om uitstekende huisartsenzorg te leveren in de Kop van Noord-Holland, nu en in de toekomst. De huisartsenzorg zal ook de komende jaren volop in beweging zijn. Om de kwaliteit van huisartsenzorg te waarborgen en toekomstbestendig te maken is het heel belangrijk om de handen ineen te slaan. Daarom investeren we volop in samenwerking met andere regionale partijen. ZONH is een belangrijke partner voor HKN in diverse regionale projecten. We werken bijvoorbeeld intensief samen binnen het netwerk Noordkop Gezond Voor Elkaar, waarin een groot aantal zorginstellingen en gemeenten gezamenlijk streven naar meer persoonsgerichte zorg voor alle inwoners in de Kop van Noord-Holland. Wij kijken ernaar uit om daarin met elkaar mooie stappen te maken.”