ZONH

HONK, HKN, ZWF en ZONH slaan handen ineen voor optimale eerstelijnszorg in Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord is in 2018 de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe regionale samenwerking met de drie huisartsenorganisaties Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK), Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Dit wordt onder andere gedaan door de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op belangrijke speerpunten. 

“Kennis en expertise bundelen, en waar van toegevoegde waarde meer te gaan werken vanuit een bovenregionale visie”

Uitstekende huisartsenzorg

Leonie Steenvoorden, bestuurder van de Huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland (HKN): “Onze missie is om uitstekende huisartsenzorg te leveren in de Kop van Noord-Holland, nu en in de toekomst. De huisartsenzorg zal ook de komende jaren volop in beweging zijn. Om de kwaliteit van huisartsenzorg te waarborgen en toekomstbestendig te maken is het heel belangrijk om de handen ineen te slaan. Daarom investeren we volop in samenwerking met andere regionale partijen. ZONH is een belangrijke partner voor HKN in diverse regionale projecten. We werken bijvoorbeeld intensief samen binnen het netwerk Noordkop Gezond Voor Elkaar, waarin een groot aantal zorginstellingen en gemeenten gezamenlijk streven naar meer persoonsgerichte zorg voor alle inwoners in de Kop van Noord-Holland. Wij kijken ernaar uit om daarin met elkaar mooie stappen te maken.”