ZONH

Samenwerking GGD en ZONH

Om gezamenlijke zorg in de regio goed te organiseren ontmoet ZONH graag (zorgverbeter)partners uit de regio. Zo leren we elkaar beter kennen en weten we wat elkaars belangen, doelen en taken zijn. De GGD-NHN en ZONH hebben een overlappend werkgebied, zowel qua regio als qua aandachtsgebieden. Op individueel niveau komen de adviseurs elkaar af en toe tegen en soms werken ze samen in project-of werkgroepen. GGD programma’s als Kansrijke Start, Valpreventie en vanuit ZONH betrokken programma’s als Welzijn op Recept en Vroegsignalering hebben veel raak vlakken met elkaar.

Ook werkt ZONH intensief samen met GGD Zaanstreek-Waterland bij bijvoorbeeld het regionale programma Valpreventie en G’oud. Het is fijn als professionals elkaar gemakkelijk weten te vinden en samen kunnen werken aan het verbeteren van Welzijn en Zorg in de regio.

In Zuid-en Midden-Kennemerland wordt gezamenlijk met de GGD opgetrokken binnen het kernteam IZA. Hier wordt samengewerkt met meerdere partijen om van de IZA Regiobeelden te komen tot Regioplannen Ook hier werken de GGD en ZONH aan Valpreventieprogramma’s, maar ook aan brede publieke programma’s zoals Krachtige Basiszorg.

Heeft u ideeën om de zorg voor cliënten te verbeteren en ziet u de GGD als een belangrijke partner? Neem contact met ons op, wij brengen u graag in contact en denken mee met uw verbeterinitiatief!