ZONH

Samen voor de beste mogelijke geboortezorg

Vrijdag 10 november jl. is overeenstemming bereikt in de samenwerking tussen de penvoerders van regionale partnerschappen van Babyconnect,  Onatal en Orfeus. Babyconnect is het VIPP-programma geboortezorg voor digitale gegevensuitwisseling. Onatal en Orfeus zijn belangrijke leveranciers van verloskundige informatiesystemen; 80% van de verloskundige praktijken in Noord-Holland Noord gebruikt Onatal of Orfeus.

Na een grondig afstemmingstraject is een akkoord bereikt en zijn er concrete afspraken gemaakt over wat en wanneer er opgeleverd wordt.  Maarten Caspari, coördinerend projectleider namens ZONH, benadrukt het belang van deze overeenstemming: “Hiermee is de eerste stap mogelijk gemaakte voor gegevensuitwisseling tussen verloskundigenpraktijken en het ziekenhuis. In de pilotregio’s Rijnmond en Noord-Holland wordt de software verder ontwikkeld en getest. De verwachting is dat in februari dit verder zal worden uitgerold in Noord-Holland.”

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Maarten Caspari, coördinerend projectleider Babyconnect-VIPP: m.caspari@zonh.nl

Meer lezen over dit project? Lees hier verder.