ZONH

Samen Sterk voor Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland

Samen Sterk voor Valpreventie in Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland 

De regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zijn druk bezig met een uitvoerend plan om de burgers en de professionals in het medisch domein en sociaal-gemeentelijk domein bewust te maken van valpreventie. Valincidenten bij ouderen geven een hoge druk op de zorg, de ervaren gezondheid en de woonomgeving van de burger. Door preventieve programma’s kunnen ouderen langer zelfredzaam blijven.  

 

 

Samenwerken aan een plan met alle belanghebbenden in de regio

Het plan wordt een blauwdruk, een basis, voor de hele regio waarbij de structuur is gebaseerd op de bewezen effectiviteit zoals beschreven door het RIVM/VeiligheidNL. In het plan staat o.a. beschreven welke interventies na een test/beoordeling van de deelnemer kunnen worden ingezet, hoe de doelgroep naar het aanbod van interventies geleid kan worden en hoe het bewegen duurzaam geborgd is voor de komende jaren. Er wordt samen gewerkt met alle belanghebbenden in de regio zoals gemeente/WMO, fysiotherapeuten, sportcoaches, GGD, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen etc.: Er wordt over de schotten heen gewerkt. Ook wordt onderzocht hoe er een toegankelijk (digitaal) platform kan worden opgezet waar iedereen – van burgers tot professionals – toegang heeft tot informatie. Op lokaal (wijk) niveau kan elke gemeente de valpreventieketen op haar eigen manier “inkleuren” terwijl de basisstructuur regionaal hetzelfde blijft.

Meer weten over Valpreventie of aansluiten bij deze samenwerking? Neem contact op met onze adviseur Tieneke Koopman.