ZONH

ROS Regio Scan voor data op wijk- en buurtniveau

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. Het maken van een regiobeeld is hier een voorbeeld van. Een regiobeeld helpt bij het stellen van prioriteiten rondom gezondheidsdoelen en welke verbeterprojecten daaruit volgen. Het vormt hiermee de basis voor een regioplan. De ROS Regio Scan helpt u aan de data die hiervoor nodig is!

De ROS Regio Scan brengt data uit verschillende openbare bronnen op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg bij elkaar in een overzichtelijk en interactief dashboard. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de populatie en de gezondheid daarvan. Wat de ROS Regio Scan uniek maakt, is de mogelijkheid om gemeenten, wijken én buurten met elkaar te vergelijken.

Probeer de ROS Regio Scan
Op www.rosregioscan.nl kunt u de ROS Regio Scan uitproberen en ervaren wat de toegevoegde waarde kan zijn voor u of uw organisatie.

Meer informatie? We helpen je graag verder!
Het dashboard is ontwikkeld door het ROS-netwerk. Dit is een landelijk dekkend netwerk bestaande uit veertien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS). Deze ROS’en zetten zich in voor (betere) samenwerking in zorg en welzijn in hun regio en een krachtige eerstelijnszorg. Bent u na het uitproberen van de ROS Regio Scan nieuwsgierig geworden naar de uitgebreidere versie van het dashboard? Of heeft u behoefte aan begeleiding in het gebruik van data om te komen tot een regioplan? Neem contact met ons op!