ZONH

Regioplannen bestuurlijk goedgekeurd 

De drie regioplannen voor de drie zorgkantoorregio’s zijn bestuurlijk goedgekeurd. In deze regioplannen staan de gezamenlijke ambities op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. ZONH heeft in de regio Noord-Holland-Noord en regio Zaanstreek-Waterland ondersteund en in de regio Zuid-Kennemerland het IZA proces begeleid aan vier thematafels. Na definitief akkoord worden de regioplannen gepubliceerd eind december op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.
 
Hiermee halen deze drie Noord-Hollandse zorgkantoorregio’s de deadline van 1 januari 2024 die door het ministerie van VWS was gesteld, De regioplannen vormen de basis voor de in 2024 te realiseren transformatieplannen.
 
Een groot en welverdiend compliment voor alle betrokkenen! De zorgverzekeraars ZilverenKruis en VGZ, alle gemeenten van Noord-Holland, de bestuurlijke trekkers, de GGD-en in Noord-Holland, de vele directeuren, bestuurders en (beleids-) medewerkers van de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, Sigra, de adviesbureaus van Twijnstra Gudde, AEF, PWC, Gupta en anderen.