ZONH

Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst

Regionale duurzaamheidsinitiatieven

 

Green Team HZK

Duurzaamheid is voor ZONH een belangrijk thema dat wij intern uitdragen en waarmee we organisaties ondersteunen. We zetten ons in voor de vijf thema’s van de Green Deal Duurzame Zorg, brengen landelijke duurzame zorginnovaties onder de aandacht in Noord-Holland en ondersteunen zorgorganisaties bij verduurzaming. Een voorbeeld hiervan zijn de duurzame zorgartikelen voor HZK, waarin zorgverleners praktische handvatten krijgen aangereikt om duurzame stappen te zetten op gebieden zoals praktijkinrichting, patiëntenvoorlichting, energiebesparing en medicatieverspilling. 

 

 

Regionale Green Deal Noord-Holland Noord

Sinds 2018 werken zorginstellingen in Noord-Holland Noord samen aan duurzame zorg. Op 8 december tekenden ze samen de tweede regionale Green Deal Zorg: van routekaart naar concrete acties. Zo spreken ze af om met elkaar in te zetten voor het nog sneller verduurzamen van de zorginstellingen.

 

 

Groen verpleeghuis op Texel

Omring heeft plannen om een volledig duurzaam verpleeghuis te bouwen op Texel. Met het plan voor een Groen Verpleeghuis heeft Omring de prijs gewonnen voor beste duurzame zorgidee 2021.  Zodra deze locatie is opgeleverd (medio 2024/2025) zullen de bewoners en medewerkers verhuizen naar deze nieuwbouwlocatie.

 

 

NWZ eerste ziekenhuis met duurzame doktersjassen

Noordwest Ziekenhuisgroep zet een grote stap op weg naar een circulaire toekomst in de gezondheidszorg door als eerste ziekenhuis in Nederland over te stappen op circulaire werkkleding. De traditionele witte ziekenhuiskleding, vervaardigd uit polyester en katoen, heeft het einde van zijn levensduur bereikt en maakt plaats voor een innovatieve en duurzame variant. 

 

Zelf aan de slag?

Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) is ZONH voortdurend bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Ook op het gebied van duurzame zorg denken wij graag met u mee. Het oprichten van een Green Team is een goede eerste stap om duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen. Ook kan de Milieubarometer gebruikt worden om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en focus te geven aan verduurzamingsmaatregelen. Er zijn verschillende financiële middelen voor verduurzaming van de zorgsector beschikbaar vanuit de gemeente of het rijk. Wij kunnen u helpen bij het vinden van passende financiering of subsidie voor uw initiatief. Neem contact met ons op voor advies en ondersteuningsopties.