ZONH

ROS Regio Scan voor data op wijk- en buurtniveau

ZonMw stelt een (extra) subsidie ter beschikking ter versterking van de eerstelijnszorg. De subsidie is bedoeld voor regio’s om voorbereidingen te treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren.
ZONH is door een aantal partijen gevraagd om hier een inventariserende en/ of coördinerende rol in te vervullen. Daarvoor organiseren we drie regionale online bijeenkomsten om met organisaties in de eerstelijnszorg te bepalen hoe we vanuit gezamenlijkheid de eerstelijnszorg krachtig willen neerzetten.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Zaanstreek-Waterland: dinsdag 13 juni 9:00 – 10: 00 uur.
  • Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland: woensdag 14 juni 9:30 – 10:30 uur.
  • Midden- en Zuid- Kennemerland: dinsdag 20 juni 9:00-10:00 uur.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar sluit u graag aan? Stuur dan een e-mailbericht naar Iris Schipper: i.schipper@zonh.nl

Hierbij de uitnodiging.