ZONH

Privacy Statement

Privacy
Geen enkele informatie, verschaft door een bezoeker, zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het verzenden van informatie of een product waar de bezoeker om gevraagd heeft. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, zal op aanvraag zo snel mogelijk verwijderd worden van onze computer(s). Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk. Ieder persoon van wie persoonsgegevens bekend zijn bij ZONH heeft recht deze gegevens in te zien en heeft recht deze gegevens te laten verwijderen.