ZONH

Positieve Gezondheid; een benadering waarbij een betekenisvol leven centraal staat.

 

ZONH omarmt het brede gedachtengoed van positieve gezondheid, waarbij de focus ligt op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Wij geloven dat mensen zoveel mogelijk eigen regie dienen te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen.

Binnen ZONH worden (strategische) projecten en adviezen dan ook vormgegeven mede op basis van de principes van Positieve Gezondheid. Een aantal collega’s zijn ook getraind in de basismodule Positieve Gezondheid.

Een voorbeeld waar de visie van Positieve Gezondheid uit wordt gedragen is het netwerk ‘Noordkop Gezond voor Elkaar”. Binnen deze Noord-Hollandse samenwerking hebben 23 organisaties de handen ineengeslagen om breed aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. ZONH is betrokken als stuur- en kernteamlid binnen Noordkop Gezond voor Elkaar. Het netwerk investeert de komende jaren intensief in samenwerking onder de missie: over 15 jaar is de Kop van Noord-Holland een positief gezonde regio!

Mocht u vragen hebben over wat ZONH voor u kan betekenen binnen Positieve Gezondheid, neem dan contact op via info@zonh.nl