ZONH

Passende zorg bij ogen druppelen


Oogdruppelen doen cliënten zelf

De (thuis)zorgorganisaties aangesloten bij het Kennisplatform Medicatieveiligheid in Noord-Holland Noord streven ernaar om de zelfredzaamheid van cliënten bij het toedienen van oogdruppels te vergroten. Daarom wordt bij cliënten met oogmedicatie niet langer standaard thuiszorg ingezet om de ogen te druppelen. De cliënt wordt geadviseerd voor hulp bij het druppelen van de ogen gebruik te maken van een hulpmiddel of een mantelzorger te vragen. Met behulp van oogdruppelhulpmiddelen kunnen cliënten vaak zelf hun ogen druppelen.
In andere regio’s is dit beleid al met succes ingevoerd, wat heeft geleid tot aanzienlijke tijdsbesparingen voor de thuiszorg en een grotere zelfredzaamheid van de cliënt.


Waarom?

In het licht van de dubbele vergrijzing, de beweging naar langer thuis blijven wonen en een afname van beschikbaar zorgpersoneel dreigt de zorg vast te lopen. Het is van belang dat de ketenpartners zich gezamenlijk inspannen voor het leveren van passende zorg. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen.

Met de druppelbril kan bijna de helft van de cliënten, die afhankelijk zijn van zorg, zelfstandig oogdruppels toedienen.


Uw rol als ketenpartner

Als ketenpartner kunt u een waardevolle bijdrage leveren. Bespreek met uw cliënt wat nodig is om zelfstandig oogdruppels toe te dienen. Benadruk dat de thuiszorg niet standaard langskomt voor het druppelen van de ogen. Geef aan dat de cliënt zelf ondersteuning in de vorm van een hulpmiddel of mantelzorg dient te regelen.


Toolbox

Om met elkaar tot een vernieuwde werkwijze te komen rondom oogdruppelen  is uniform communiceren en werken essentieel. Met betrokken partijen is gekeken welke ondersteunende middelen nodig zijn. Deze zijn per beroepsgroep te vinden in de toolbox. De beroepsspecifieke materialen zijn vrij van logo’s. Waar wenselijk kunt u het logo van de eigen organisatie toevoegen aan de communicatie uitingen.

De materialen zijn ontwikkeld naar voorbeeld van de regio Midden-Brabant en zijn ook te vinden op de website “Samen Richting Geven” van ouderenzorg Midden-Brabant.