ZONH

Netwerkbijeenkomst NAH-keten regio Den Helder druk bezocht

ZONH is al een aantal jaren verantwoordelijk voor de coördinatie van de NAH-keten in regio Alkmaar en Den Helder en organiseerde op 31 oktober een NAH netwerkbijeenkomst in de regio Den Helder. De deelnemers waren zorgprofessionals voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De middag stond in teken van het betrekken  van ervaringsdeskundige(n) in de zorg en het uitwisselen van kennis over acute zorg, geriatrische revalidatie en herstelzorg. Ook was er tijd om elkaar als zorgverlener te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe collega’s binnen de NAH-keten.

Een aantal quotes van de deelnemers:

“Zorgverleners uit de thuiszorgfase hebben inzichten gekregen in het stadium er voor en welke behandelmogelijkheden er zijn.” “Er was genoeg tijd om tussendoor te netwerken en er was een goede sfeer.”

 

Hierbij een kort verslag van de bijeenkomst.

De beleving van de ‘reis’ van een ervaringsdeskundige door de NAH-keten heen

Centraal stond het thema ‘het betrekken van ervaringsdeskundigen in de NAH-zorg’. Een ervaringsdeskundige vertelde over zijn reis als NAH-patiënt van de ene naar de andere organisatie binnen de NAH-keten. Door middel van een live interview werd de beleving van het zorgtraject toegelicht.

Tijdens het persoonlijke interview kwam o.a. naar voren dat de communicatie van zorgverleners richting de patiënt essentieel is voor hoop en vertrouwen op herstel. Daarnaast werd de thuiskomt na het revalidatietraject als meest zwaar ervaren. In deze laatste fase zijn er veel minder zorgverleners betrokken en zorgt het betrekken van mantelzorgers voor een beter herstel.

Het verbeteren van communicatie en overdracht rondom de NAH-patiënt

Naar aanleiding van het interview van de ervaringsdeskundige werd aan de ketenleden gevraagd hoe de communicatie zowel intern als extern verbeterd kan worden t.b.v. de samenwerking en communicatie rondom een NAH-patiënt.

De overdracht tussen organisaties blijkt een knelpunt. Er is veelal niet voldoende tijd voor overdracht door onderbezetting en/of computersystemen die niet op elkaar aansluiten. Daarnaast is het AVG-technisch niet altijd mogelijk om belangrijke informatie te delen voor de vervolgfase van het zorgtraject.

Goede communicatie over het betrekken en ondersteunen van familie en mantelzorgers is van meerwaarde voor het herstel in de thuiszorgfase. In deze fase spelen ambulante zorgverleners en diverse therapeuten een grote rol. Het is een gemis wanneer belangrijke informatie over het verloop van het zorgtraject niet gedeeld kan worden met zorgverleners en mantelzorgers in de laatste (thuiszorg)fase.

Verandering in behandelingen zorgt voor verandering in zorgverlening

De heer Goos, neuroloog van het NWZ, vertelt over de veranderingen in de acute zorg bij een Cerebro Vasculair Accident (CVA)  of een Transient Ischaemic Attack (TIA). Daar waar een patiënt vroeger alleen nog op een bed werd neergelegd voor beschouwing, zijn er nu verschillende manieren van behandelingen mogelijk. Door de komst van o.a. Intra Arteriële Thrombectomie (IAT), wordt de kans op herstel van patiënten vergroot.

Er zijn meer dan 500.000 mensen, die leven met de gevolgen van een beroerte. Hoe sneller een patiënt behandeld kan worden, des te groter de kans op herstel. De verschuiving naar andersoortige  behandelingen zorgt echter ook voor een verandering in de zorgverlening tijdens de revalidatie- en thuiszorgfase.

Zorgen over kwetsbare ouderen i.v.m. wet- en regelgeving m.b.t. doorstroom

De heer Terpstra, specialist ouderengeneeskunde bij de Omring, vertelt over de uitdagingen met doorstroom naar de verpleeghuiszorg. Hij maakt onderscheid tussen geriatrische revalidatie en herstelzorg. Tegenwoordig hebben veel patiënten twee of meer chronische aandoeningen waardoor hoog complexe zorg nodig is.

Zorgverleners zijn gebonden aan regels van o.a. de verzekeraar en hebben de opdracht er voor te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk weer zelfstandig thuis kan functioneren. Zorgverleners raken verstrikt in de wet- en regelgeving rondom een NAH-patiënt en maken zich zorgen over het feit dat kwetsbare ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Patiënten die zonder medische noodzaak ook niet op sociale indicatie opgenomen kunnen blijven en thuis onvoldoende opvangmogelijkheden hebben.

Waardering

De bijeenkomst werd druk bezocht door zorgverleners met uiteenlopende disciplines. Zij brachten ook iemand mee die affiniteit heeft met of betrokken is bij niet aangeboren hersenletsel.

De deelnemers uit de NAH-keten zeiden het volgende over de bijeenkomst:

“Het is belangrijk om lid te zijn van de keten en onderdeel te kunnen zijn van het klankbord en de werkgroepen.”

“Bijeenkomsten zoals deze zijn heel erg welkom en geven je inzicht in elkaars werk, waarop je later weer kunt anticiperen.”

“De samenwerking wordt op deze manier ‘warm gehouden’ en verbeterd”.

“Zorgverleners kunnen met elkaar in gesprek gaan over de vragen en thema’s die spelen binnen de NAH-zorg.”

Ben je ook werkzaam in de NAH-keten en wil je de volgende keer ook een uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar onze adviseur Wieneke Sijtsma: w.sijtsma@zonh.nl