ZONH

 Na oplevering regioplan Kennemerland nu de volgende stap

Eind december 2023 is een belangrijke mijlpaal bereikt: de regioplannen zijn opgeleverd. ZONH is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Regioplan Kennemerland.

Om toegankelijke, goede en betaalbare zorg te blijven garanderen is een transformatie nodig. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken met als doel de zorg in Nederland te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Het regioplan is een eerste stap in de regionale uitwerking van het IZA. Goede samenwerking tussen inwoners, welzijns- en zorgorganisaties, zorgverzekeraars/-kantoor en gemeenten is daarbij cruciaal.

Plannen voor het komend jaar

Vier adviseurs van ZONH zijn betrokken geweest als procesbegeleider bij het opstellen van het Regioplan Kennemerland. In het regioplan staan de grootste opgaven uit het regiobeeld uitgewerkt. Voor zes thema’s zijn de ambitie, doelen en werkagenda opgesteld:

  • Kwetsbare ouderen en Multimorbide patiënten
  • Mentale Gezondheid
  • Gezondheidsverschillen
  • Acute zorg
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Digitalisering

 Opvallend in deze regio zijn:

  • Vergrijzende populatie in combinatie met een krimpende arbeidsmarkt
  • Toename wachttijden voor zorg
  • Grote gezondheidsverschillen in de regio
  • Alcohol- en drugsgebruik is meer dan gemiddeld in Nederland.

Dit jaar worden de eerste stappen gezet om de plannen tot uitvoer te brengen. “De uitdaging is om wat nu op papier staat handen en voeten te geven.” geeft ZONH adviseur Rianne van den Brink aan. “De energie die bij de verschillende partijen in de regio is ontstaan tijdens het vormen van een team en het schrijven van het regioplan willen we vasthouden in de uitwerking naar de vervolgstappen. Er gaat verder gebouwd worden aan de samenwerkingsstructuur die de transitie goed ondersteunt en versnelt.” Collega adviseur Eva de Vrieze vult aan: “Ook participatie van inwoners wordt samen met hen vormgegeven. En we bepalen met alle partijen gezamenlijk welke tastbare resultaten we willen bereiken in 2024.”

De regioplannen vormen een solide basis voor verdere samenwerking en implementatie van initiatieven die de zorg en gezondheid in de regio’s verbeteren. Daarbij rekening houdend met de specifieke behoeften en uitdagingen van elke regio.

De regiobeelden en regioplannen kunt u bekijken op de website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Meer weten 

Wilt u weten wat ZONH voor u kan betekenen voor het realiseren van de benodigde transitie? Neem contact op met Eva de Vrieze en Rianne van den Brink, Regioadviseurs Midden- en Zuid-Kennemerland