ZONH

- Persbericht -

Digitale oplossing Zicht Op Zorg vermindert wekelijks aantal telefoontjes tussen zorgverleners met 30%

20 augustus 2019 – Het aantal telefoontjes dat zorgverleners en/of zorginstellingen onderling met elkaar plegen voor afstemming over een patiënt is door het gebruik van het communicatieplatform Zicht op Zorg in vier maanden tijd met 30% gedaald. Ook is de totale tijd die men besteed aan telefoontjes bijna een uur minder per week per zorgverlener. Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie. Dit blijkt uit een nul- en nameting onder gebruikers van Zicht op Zorg tussen maart 2019 en juli 2019.

“We kunnen de patiënt sneller en beter bedienen.” 

De app die werd gelanceerd in de Egmonden in de regio Noord-Holland – een gemeente met zo’n 12.000 inwoners waarvan een groot gedeelte 65+ – verspreidt zich als een olievlek over de regio. Steeds meer gebruikers in Noord-Holland communiceren updates over patiënten en recepten via de beveiligde chat die zowel op telefoon als op de desktop te gebruiken is. Er kan snel procesinformatie gedeeld worden, zoals wondfoto’s. Ook formulieren, zoals uitvoeringsverzoeken, kunnen digitaal worden ingevuld en vervolgens ondertekend door de huisarts.

Uit een nul- en nameting onder gebruikers die minimaal 4 maanden zijn geabonneerd op Zicht op Zorg is gebleken dat het aantal telefoontjes dat wekelijk wordt gepleegd tussen zorgverleners vanaf maart 2019 tot juli 2019 met een derde is gedaald. De totale tijd die men gemiddeld aan het plegen van overlegtelefoontjes kwijt is, is bovendien afgenomen met een uur per week per zorgverlener. Lag de gemiddelde tijd voor telefoongesprekken per week in maart 2019 nog op afgerond twee uur, is dat in juli iets meer dan een uur. Er vindt dus een tijdsbesparing van een uur per week per medewerker plaats.

Josee Boots, is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean in de Egmonden en gebruikt Zicht op Zorg sinds een aantal jaar. Zij ziet de tijdsbesparing als een grote plus. “Al met al scheelt het gebruik van een digitale oplossing mij veel administratieve handelingen, die tijd en geld kosten. Door Zicht op Zorg wordt het proces versneld. We kunnen daardoor de patiënt sneller en beter bedienen.”

Verbeterde afstemming
De afstemming tussen zorgverleners is dan ook zienderogen verbeterd, vinden respondenten. De efficiency/effectiviteit van het afstemmen van de zorg in de wijk krijgt nu een 6,8 ten opzichte van een 6,1 in maart.

Ook wijkverpleegkundige Paulien Broersen, werkzaam in Heiloo is te spreken over de verbeterde afstemming met de huisarts. “Ik belde de huisarts wel eens over een patiënt, maar kreeg dan de assistente aan de lijn. Zij gaf aan dat de huisarts te druk was om te bellen en dat ik de patiënt maar een paracetamol moest geven. Nu snap ik dat het voor een huisarts onmogelijk is om iedere zorgverlener te woord te staan, maar met meer dan 20 jaar ervaring als verpleegkundige had ik zelf al gesignaleerd dat de paracetamol niet zou helpen. Ik wilde graag even overleg plegen met de huisarts. Door de chatfunctie leg ik nu zelf een direct lijntje met de huisart. Dat werkt heel prettig.”

Meerwaarde
Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten van mening is dat de digitale oplossing Zicht op Zorg een meerwaarde biedt in het werk. Slechts een kleine 10% ervaart die meerwaarde niet. Bovendien raden gebruikers andere zorgverleners en –organisaties in de regio het gebruik van Zicht op Zorg aan.